En morgen?

En morgen?

Tekstversie van de video

[Titel] Brussel over 30 jaar

[Emilie Lavender, Waterprojectbeheerder, in het Frans]

“Ik stel me Brussel over 30 jaar een stuk groener voor, een stuk blauwer. Ik hoop dat er meer burgerparticipatie zal zijn, dat er verbeterde partnerschappen met andere overheidsdiensten zullen komen, dat er inderdaad een betere integratie zal zijn van alle milieudoelstellingen die we hier ontwikkelen. Dat is het, ik ben vrij optimistisch en ik hoop dat te blijven.”

[Frédéric Fontaine, Directeur-generaal, in het Frans]

“Ik stel me voor dat Brussel over 30 jaar een voorbeeldstad is, die alle anderen de weg zal hebben gewezen hoe de uitdagingen van onze tijd aan te gaan.”

[Inge Pieyns, Administratief medewerkster, in het Nederlands]

“Ik hoop dat toekomstige generaties in Leefmilieu Brussel ons werk zullen verderzetten, in dezelfde zin, zodanig dat de mensen zich er zeer bewust van worden dat het echt belangrijk is. Dat wij, allemaal, elk ons steentje bijdragen.”

[Slot]

Bedankt iedereen voor uw bijdrage in de afgelopen 30 jaar… en voor alles wat we in de toekomst zullen bereiken… Zodat Brussel met ambitie de uitdagingen van de transitie tegemoet treedt.