Interview

Leefmilieu Brussel en de covid-crisis

Interview

Leefmilieu Brussel en de covid-crisis

Leefmilieu Brussel speelt een essentiële rol bij het behoud van de levenskwaliteit van de Brusselaars. Net als overal in de wereld is 2020 een ongekend crisisjaar geweest met een impact op ons persoonlijk en beroepsleven. Hoe heeft Leefmilieu Brussel de covid-19-crisis aangepakt? Getuigenis van de directie.

In maart 2020 wordt de lockdown aangekondigd. Wat waren uw eerste reacties op deze situatie?

Onze belangrijkste zorg was de veiligheid van iedereen, en het behoud van het contact met de teams. Onze interne communicatieafdeling heeft videoberichten verspreid om steun en hoop te geven.

Frédéric Fontaine,
Directeur-generaal

We wilden voeling houden met de teams en een luisterend oor bieden voor zowel het administratief personeel als de mensen op het terrein.

Barbara Dewulf,
Adjunct-directeur-generaal

Welke acties kregen prioriteit en hoe hebt u de dienstverlening aan de burgers verzekerd?

Onze belangrijkste doelstellingen waren de veiligheid van de medewerkers garanderen en de kwaliteit van de dienstverlening aan het publiek behouden. We hebben een multidisciplinaire taskforce opgericht met vertegenwoordigers van interne communicatie, terreinteams, de personeelsdienst, de dienst preventie en bescherming op het werk, enz. De taskforce stond in voor het dagelijks beheer van de crisis en onderhield daarvoor regelmatig contact met Securex, de bedrijfsarts, de vakbonden en andere instellingen van het Gewest. We hebben onze eigen tracingprocedure op touw gezet om elkaar te beschermen. Het personeel ontving de nodige uitrusting (handgel, handschoenen, mondmaskers, computermateriaal) en de nodige diensten om een comfortabele werkomgeving te garanderen (ergonomie, IT-ondersteuning, enz.).

Barbara Dewulf,
Adjunct-directeur-generaal

Onze terreinopdrachten in de parken en bossen waren van essentieel belang om het welzijn van de burgers te garanderen. We hebben de terreinteams ontmoet en geluisterd naar hun angsten en zorgen. We waren bijzonder getroffen door hun motivatie, hun servicegerichtheid en hun inzet, temeer omdat ze de bezoekersstroom in goede banen moesten leiden, met soms een negatieve impact op het natuurlijk erfgoed.

Frédéric Fontaine,
Directeur-generaal

Wat is de belangrijkste les die u trok uit deze crisis?

We hebben onze praktijken inzake crisisbeheer geoptimaliseerd en onze managementstijl aangepast om snel oplossingen te vinden. De administratieve diensten en de buitendiensten hebben zich zeer goed aangepast om doeltreffend te blijven gezien de situatie.

Frédéric Fontaine,
Directeur-generaal

Met de taskforce hebben we ingezien dat het nodig is oplossingen aan te bieden die aangepast zijn aan administratieve beroepen en beroepen op het terrein. Vanuit emotioneel oogpunt heeft iedereen wel eens momenten van eenzaamheid, verdriet, angst en twijfel gekend. Omdat er gelegenheid was om hierover te praten, voelde men zich minder eenzaam, was er meer solidariteit en behield men voeling met elkaar.

Barbara Dewulf,
Adjunct-directeur-generaal

Algemeen gesproken heeft de crisis geleid tot gedragsveranderingen. Het publiek heeft andere vormen van consumptie, mobiliteit en voeding uitgeprobeerd. Het is nu aan de overheden en politici om voort te bouwen op deze positieve kant van de crisis, die kan helpen om de wereld nadien vorm te geven.

Frédéric Fontaine,
Directeur-generaal

Ontdek de belangrijkste acties die Leefmilieu Brussel voerde in 2020