Circulaire economie

Collectieve evaluatie van de Good Food-strategie

Circulaire economie

Collectieve evaluatie van de Good Food-strategie

Fruit en groenten telen volgens de seizoenen, heerlijke streekproducten proeven, leren minder te verspillen, vegetarische smaken ontdekken… misschien horen sommige van die dingen al tot uw dagelijkse realiteit?

Eind 2015 werd de Good Food-strategie gelanceerd op initiatief van de Brusselse minister van Leefmilieu en Landbouw om een duurzamere voeding te promoten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het jaar 2020 was het moment om te evalueren: waar staan we? Waar willen we heen? Wat hebben we geleerd? En wat zijn de aanbevelingen voor de toekomst? Good Food is een gezamenlijk project. Daarom was een collectieve evaluatie een logische keuze!

Een persoon werkt in een moestuin. - Een radijs uit de grond.

Een participatief proces

Om de strategie te evalueren heeft Leefmilieu Brussel een beroep gedaan op tal van actoren op het terrein via de Good Food-participatieraad: de voedingssector, de milieusector, de economische sector, de sociale sector en de gezondheidszorg. Bij dit proces werden verenigingen en overheidsinstanties, gemeenten en OCMW’s, federaties, enz. betrokken. In totaal werkten er ongeveer 50 actoren van buiten Leefmilieu Brussel aan mee. Zoveel partijen als er relevante meningen zijn!

Deze collectieve oefening gebeurde voornamelijk via teleconferentie vanwege de gezondheidscontext. Er werden successen, maar ook zwakke punten van de 1e strategie geïdentificeerd. We identificeerden ook de uitdagingen en de kansen die essentieel zijn voor de volgende stap: het samen creëren van de strategie 2.0!

Enkele resultaten van de 1e Good Food-strategie

81% van de in de strategie voorgestelde acties zijn gerealiseerd of in gang gezet.

% gerealiseerde acties

Van de 119 acties voorgesteld in het kader van de Good Food-strategie, is 81% voltooid (terugkerend, eenmalig) of in gang gezet (lopend, gedeeltelijke bijdragen).

In 5 jaar tijd zijn meer dan 260 banen (productie, verwerking, horeca, animatie…) gecreëerd via de ondersteunde projecten en de aangeboden opleidingen.

m-2

Toename van het aantal stadslandbouwprojecten: 16 > 42

m-2

Vermindering van voedselverspilling:
-25% (huishoudens) en
-29% (kantines met het Good Food-label)

m-2

40% van de gezinnen teelt fruit en groenten

m-2

Minder omnivore burgers:
78% > 57%

m-2

56 kantines met Good Food-label
(24.101 maaltijden/dag)

m-2

77 restaurants met Good Food-label
(4.871 maaltijden/dag)