Natuur in de stad

De Stichting Zoniënwoud sensibiliseert tot buiten onze grenzen!

Natuur in de stad

De Stichting Zoniënwoud sensibiliseert tot buiten onze grenzen!

In 2020 hebben velen van u genoten van wandelingen in het bos, met familie of vrienden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het geluk te beschikken over een uitzonderlijk bosgebied: het Zoniënwoud. Een ongerept woud, waarvan sommige delen zelfs door de UNESCO als natuurlijk erfgoed zijn erkend.

De Stichting Zoniënwoud, opgericht in 2019, is belast met het definiëren en implementeren van een gemeenschappelijke visie voor het woud, in samenwerking met tal van actoren uit de 3 Belgische Gewesten. Ontmoeting met David Kuborn, Directeur van de Stichting Zoniënwoud.

Interview

Wat waren dit jaar de belangrijkste uitdagingen voor de Stichting Zoniënwoud?

In het najaar zijn twee grote internationale projecten van start gegaan. Sinds 2017 is het Zoniënwoud erkend als deel uitmakend van het natuurlijk erfgoed van UNESCO. In 2020 zijn wij aangesteld als secretariaat van dit UNESCO-project voor de instandhouding van de beuken. Vier jaar lang bestaat onze opdracht erin de relaties te onderhouden tussen de 12 landen die deze erkenning hebben gekregen, het beheer te uniformiseren en de uitwisseling van ervaringen te bevorderen, bijvoorbeeld voor het beheer van fauna en flora.

Dit project houdt rechtstreeks verband met het UNESCO-project. De bedoeling is om bij te dragen tot het uitstippelen van het Europese beleid voor het behoud van oude en oerbossen. Die worden op een beperkte manier beheerd en hebben een zeer specifieke biotoop. Het gaat erom de evolutie van het ecosysteem van deze bossen in kaart te brengen (klimaatbeheersing, recreatie, biodiversiteit) en het publiek bewust te maken voor het behoud ervan. In het kader van dit project zal binnenkort een sensibiliseringsfilm worden opgenomen: een nuttig hulpmiddel om het publiek te informeren!

Op de website van de Stichting Zoniënwoud en op haar Facebookpagina vindt u alle nieuws over ons en de agenda van onze evenementen. Iedereen kan zich ook abonneren op de nieuwsbrief. We willen iedereen uitnodigen om kennis te maken met het beheer op het terrein om de uitdagingen beter te begrijpen: waarom worden bomen gekapt, waarom blijven ze op de grond liggen, hoe wordt dit in goede banen geleid door onze partners die instaan voor het beheer. Het beheer standaardiseren, het publiek bewustmaken en informeren, dat is de bestaansreden van de Stichting.

David Kuborn en een collega in het Zoniënwoud.
De beuken van het Zoniënwoud in de herfst.

Natuurlijk erfgoed van UNESCO

Een boswachter sensibiliseert wandelaars voor de bescherming van het bos.

Het publiek sensibiliseren voor natuurbehoud

Kerncijfers

In het Zoniënwoud leven 40 inheemse zoogdiersoorten.

Het UNESCO-werelderfgoed omvat 78 uitzonderlijke beukenbossen in 12 Europese landen.