Natuur in de stad

De Zenne bovengronds

Natuur in de stad

De Zenne bovengronds

Zou u het water van de Zenne graag opnieuw zien stromen in het noorden van Brussel? Na jarenlang brainstormen en voorbereidend werk zijn we de uitdaging aangegaan! Onze geliefde waterloop krijgt zijn natuurlijke oevers terug en zal geleidelijk bijdragen tot een sterker groen en blauw netwerk in de hoofdstad. Renaud Bocquet, projectbeheerder bij Leefmilieu Brussel, blikt terug op de evolutie van dit project.

Beluister de podcast

[Titel] De Zenne bovengronds

[Inleiding]

Hallo, je luistert naar een podcast van Leefmilieu Brussel. We gaan het hebben over een groot waterbeheerproject in Brussel, dat bijdraagt tot de levenskwaliteit van alle Brusselaars.

In 2020 werd een traject van 200 meter van de Zenne in het noorden van Brussel opnieuw opengelegd. Een uitdaging die Leefmilieu Brussel na jaren van studie en voorbereidend werk is aangegaan. Samen met Renaud Bocquet, projectbeheerder bij Leefmilieu Brussel, blikken we terug op de geschiedenis van dit titanenproject. 1.966 ton beton werd gesloopt, waarvan 1.000 ton werd gerecupereerd om het omliggende gebied opnieuw aan te leggen. Een project dat vandaag bijdraagt tot de verbetering van de waterkwaliteit van de Zenne, met een positieve impact op de ontwikkeling van de biodiversiteit.

[Vraag]

“Renaud, kun jij ons uitleggen waarom dit stuk van de Zenne in het verleden werd overwelfd?”

[Renaud Bocquet, projectbeheerder bij Leefmilieu Brussel, in het Nederlands]

“Dit stukje Zenne is pas in 1996 overwelfd, da’s vrij recent. Het is omkapseld omwille van de aanwezigheid van een petrochemisch bedrijf op de Zenne-oevers. Men was vooral beducht voor vervuiling door koolwaterstoffen van dat bedrijf.”

[Vraag]

“Waarom heeft Leefmilieu Brussel nu beslist om het stuk van de rivier weer open te leggen?”

[Renaud Bocquet]

“Omdat de petrochemische industrie ondertussen verdwenen is. Het bedrijf is gestopt en de omliggende percelen zijn gesaneerd. Dus er is geen vervuiling meer. De kwaliteit van het water in de Zenne is ook enorm verbeterd. In 2010 was er totaal geen vis aanwezig in de Zenne en in 2016 telden we al 200 vissen in de Zenne, een hele vooruitgang dus. Het is ook een opkomende trend. In Tongeren is de Jeker opengelegd, in Leuven de Dijle, in Mechelen de Vliet. Dus we zitten in een bepaalde beweging en Brussel kan daar uiteraard als waterstad aan meedoen.”

[Vraag]

“Wat zijn de voordelen van dit project voor de Brusselaars?”

[Renaud Bocquet]

“Het project heeft tal van voordelen voor de Brusselaars. Het zal een soort totaalbeleving zijn voor alle zintuigen. Denk maar bijvoorbeeld aan wat de Brusselaars nu meemaken met de coronacrisis en het verlangen om terug in contact te zijn met de natuur. Het zal bijdragen tot de leefbaarheid van de stad en tot de levenskwaliteit van de Brusselaars. Het is ook een troef ten opzichte van het probleem van hitte-eilanden. De stad warmt op in de zomer en water draagt bij tot de verkoeling van de stad.”

[Slot]

“Dank je wel, Renaud Bocquet, voor het interview en hopelijk gaan de Brusselaars volop kunnen genieten van de weer opgelegde Zenne in dit stuk.”

[Renaud Bocquet]

“Ik zal dat in elk geval ook proberen te doen.”

[Einde]

Foto van bovenaf gezien, met een deel van de Zenne in de openlucht en een ander deel dat ondergronds doorloopt.
Evolutie van de werf: een deel van de overwelving van de Zenne is opengelegd.
Evolutie van de werf: er worden glooiende bermen aangelegd.
Evolutie van de werf
Evolutie van de werf
Evolutie van de werf
Evolutie van de werf
Evolutie van de werf

Kerncijfers

  • Een stuk van 200 meter weer opengelegd
  • 1.966 ton beton gesloopt > 1.000 ton hergebruikt
  • 94% van de materialen via het kanaal vervoerd