Levenskwaliteit

Staat van het leefmilieu in het Brussels Gewest

Levenskwaliteit

Staat van het leefmilieu in het Brussels Gewest

Hoe evolueert de biodiversiteit in onze hoofdstad? Hoe zit het met de kwaliteit van de lucht, het water en de bodem? Hoeveel oppervlakte nemen groene ruimten en stadslandbouw in beslag? Leefmilieu Brussel stelt om de twee jaar een balans op van de staat van het leefmilieu in het hele Gewest. Het laatste rapport, dat in 2020 is gepubliceerd, is gebaseerd op gegevens die van 2015 tot 2018 zijn verzameld.

Informeren en sensibiliseren

De staat van het leefmilieu is een informatie- en sensibiliseringsinstrument dat in verschillende formaten beschikbaar is en dus voor iedereen toegankelijk is. Het illustreert de gevolgen van de evolutie van het stadsleven op het leefmilieu: mobiliteit, luchtkwaliteit, water- en energieverbruik, enz.

Ontdek hieronder de geïllustreerde samenvatting:

Geïllustreerde infografie. Een kaart van het Brussels Gewest: 19 gemeenten en 162 km2. Een groep personen: 1.208.542 inwoners, en een toename van 13% van het aantal inwoners in 10 jaar. Illustratie van een alleenstaande: één persoon op vier woont alleen, en alleenstaanden vertegenwoordigen de helft van alle huishoudens in Brussel. Illustratie van een gebouw: 579.619 woningen, een stijging van 7% in 10 jaar. Een trein op het spoor: de bevolking neemt op werkdagen met 1/3 toe door de pendelaars.

Het beleid sturen

In het licht van de klimaatverandering heeft het Gewest ambitieuze doelstellingen bepaald om de gezondheid en levenskwaliteit van de Brusselaars in stand te houden. Het rapport over de staat van het leefmilieu helpt bij het sturen van beslissingen inzake milieubeleid en de sociaaleconomische sector, met name wat betreft het beheer van overlast, afvalvermindering of de optimalisering van het energieverbruik. Een nuttig instrument om de huidige uitdagingen aan te gaan!

Wist u dit?
Het rapport over de staat van het leefmilieu is sinds 1992 een wettelijke verplichting.
Illustratie van de omslag van het verslag over de staat van het leefmilieu.

Afhankelijk van het gewenste informatieniveau kunt u de staat van het leefmilieu raadplegen:

  • Via de geanimeerde website, die enkele van de belangrijkste gegevens bevat.
  • Via het officiële online rapport. Aan de hand van kernpunten krijgt u een overzicht van de situatie in 10 thema’s met daarnaast de uitdagingen om het leefmilieu in onze hoofdstad te beschermen.
  • Via de webpagina’s met detailinformatie over een honderdtal onderwerpen, die regelmatig worden bijgewerkt.