Zero koolstof

Gemeenten en OCMW’s in actie voor het klimaat

Zero koolstof

Gemeenten en OCMW’s in actie voor het klimaat

De klimaatverandering heeft een impact op ons dagelijks leven. Hittegolven, overstromingen, gezondheidscrisissen… het zijn extreme situaties die gevolgen hebben voor het leefmilieu in de stadswijken.

Daarom hebben de gemeenten en de OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ambitieuze projecten om de klimaatverandering tegen te gaan. Projecten die uw levenskwaliteit in de stad verbeteren en de biodiversiteit in stand houden. Om deze initiatieven te ondersteunen en te begeleiden, biedt Leefmilieu Brussel methodologische en financiële steun via de projectoproep Klimaatactie.

Een kind met laarzen springt in een plas in een overstroomde straat.
Een beek voert water af in een park.

Een lokale strategie

Om de klimaattransitie op hun grondgebied te realiseren, worden gemeenten verzocht om een KlimaatActieProgramma (KAP) te ontwikkelen. Een strategie ontwikkeld in overeenstemming met de bestaande gewestelijke plannen die onder meer betrekking hebben op energie, circulaire economie en duurzame voeding (Good Food), waterbeheer, afvalbeheer, natuur en mobiliteit.

In september 2020 heeft de jury van de projectoproep Klimaatactie 8 winnaars (op 13 projecten) geselecteerd omwille van hun ambitieuze actieprogramma. Aan de winnende projecten is een bedrag van 1.000.000 euro toegewezen naargelang de behoeften van het voorgestelde programma. Dit programma moet binnen de 2 jaar uitgewerkt worden.

Kinderen helpen mee met het vergroenen van de speelplaats van hun school.

Thematische projecten

De projectoproep is ook gericht tot gemeenten en OCMW’s die een thematisch initiatief willen voorstellen. In 2020 werden 20 projecten (van de 25) geselecteerd; het ging onder andere om vergroening van de stad, oprichting van een recyclagecentrum, rationeel afvalbeheer en regenwaterrecuperatie. Ideeën genoeg!

Thema’s van de winnende projecten in 2020

4 Good Food-projecten

4 Zero Afval-projecten

12 Natuur in de Stad-projecten

Welke criteria voor de thematische projecten?

De projecten moeten het volgende nastreven:
  • de uitstoot van directe broeikasgassen verminderen (projecten rond mobiliteit)
  • de uitstoot van indirecte broeikasgassen verminderen (projecten rond duurzame voeding, optimalisering van grondstoffen of afvalbeheer)
  • zich aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering en de biodiversiteit versterken (ontwikkeling van de natuur in de stad, ecologisch netwerk, waterbeheer, enz.)

Kerncijfers

1.000.000 euro werd verdeeld over de winnende projecten met een maximum van 150.000 euro per winnende gemeente.