Levenskwaliteit

Prioriteiten voor milieu-inspectie

Levenskwaliteit

Prioriteiten voor milieu-inspectie

Om in een veilige en gezonde leefomgeving te kunnen wonen, moeten we met z’n allen een aantal verplichtingen nakomen. Denk aan: onze verwarmingsketel onderhouden, ons afval sorteren of beschermde soorten ongemoeid laten.

Leefmilieu Brussel moet erop toezien dat iedereen zich aan de wetgeving houdt. In 2020 heeft het departement, naast de inspecties (administratief of ter plaatse), gewerkt aan twee belangrijke instrumenten:

  • de goedkeuring van een nieuw vijfjarenplan voor inspecties (2020-2024)
  • de wijziging van het Inspectiewetboek

Levenskwaliteit, preventie en transparantie

In het inspectieplan zijn nieuwe prioriteiten vastgesteld voor milieucontroles en -inspecties voor de komende vijf jaar. Waarom deze prioriteiten?

  • Om een evenwicht te vinden tussen het behoud van levenskwaliteit, gezondheid en milieu enerzijds en de ontwikkeling van economische activiteiten anderzijds.
  • Om de betrokken personen en bedrijven te waarschuwen voor mogelijke controles en hen in staat te stellen zich voor te bereiden.
  • Om positieve acties in bepaalde sectoren te bevorderen en milieuovertredingen te voorkomen.
  • Om aan de Europese transparantie-eisen te voldoen.
  • Om zich aan te passen aan de nieuwe Europese of gewestelijke beleidsmaatregelen inzake klimaat, energie, lucht en duurzaam bouwen, en aan de toestand van het leefmilieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uitvoeringsgraad van de inspecties voor 2020

De inspectie legt jaarlijks doelstellingen vast in aantallen uit te voeren controles in bepaalde sectoren. Op het einde van het jaar wordt de uitvoeringsgraad bekeken. Voor de volgende thema’s werden de doelstellingen behaald: controle op asbestwerven, controle van EPB-certificaten, controle van milieuvergunningen, controle op het verbod op plastic zakjes en controle op versterkt geluid. Wat betreft de controle op contract- en sorteerverplichting was de uitvoeringsgraad 70%, wat betreft de controle op verwarmingsinstallaties werd 20% gerealiseerd. De uitvoeringsgraad voor de controle van de risicobedrijven bedroeg 83%. De tabel vermeldt voor elk thema het aantal voltooide dossiers en het aantal voorziene dossiers.
Een inspectrice controleert bodemstalen van een werf.

Wilt u meer weten over milieuovertredingen en de inspectieprioriteiten?