Levenskwaliteit

Toegang tot energie: een prioriteit tijdens de crisis

Levenskwaliteit

Toegang tot energie: een prioriteit tijdens de crisis

Het inkomen van de Brusselse gezinnen kreeg een flinke deuk door de covid-19-pandemie. In maart 2020 is door de Brusselse minister van Energie een taskforce ‘energie’ opgericht. Onder toezicht van Leefmilieu Brussel wil die de toegang tot gas en elektriciteit garanderen in deze moeilijke economische context.

De Brusselse gezinnen beschermen

Vanaf het begin van de eerste lockdown heeft de taskforce de belangrijkste actoren in de sector geraadpleegd om te weten hoe ze moest ingrijpen: de distributienetbeheerder, de consumentenverenigingen, de Brusselse regulator en de energieleveranciers.

De opdracht van de taskforce heeft geleid tot concrete beslissingen om de toegang tot gas en elektriciteit in dit moeilijke jaar te waarborgen:

  • het verbod op afsluiting in 2020, in overleg met de sociale en institutionele actoren
  • de uitbreiding van het statuut van ‘beschermde klant’ tot bepaalde categorieën mensen, om gezinnen die hun energiefactuur niet kunnen betalen, in aanmerking te laten komen voor een sociaal tarief
  • de termijn voor de inwerkingtreding van de nieuwe vermenigvuldigingscoëfficiënten voor fotovoltaïsche panelen
(affiche) Wie verkrijgt het speciale coronastatuut van beschermde klant? U heeft een kennisgeving van wanbetaling ontvangen van uw energieleverancier. U heeft een uitkering van tijdelijke economische werkloosheid of van het overbruggingsrecht als zelfstandige. U woont in het Brussels Gewest. Vul het online formulier covid-19 in op de website van de energieregulator BRUGEL.

Energie voor iedereen

De economische situatie zal de komende maanden moeilijk blijven. Wilt u van financiële steun gebruikmaken?