Levenskwaliteit

Een meer veerkrachtige stad

Levenskwaliteit

Een meer veerkrachtige stad

We waren niet voorbereid op de gezondheidscrisis in 2020. Die heeft geleid tot tal van gedragsveranderingen. We moesten ons aanpassen en ons anders organiseren. Misschien hebt u geëxperimenteerd met andere consumptiemethoden? Gekozen voor meer lokale voeding? Of voor meer zachte mobiliteit? Sommige van onze acties, die in een paar maanden tijd tot de dagelijkse realiteit zijn gaan behoren, hebben onze vroegere levenswijze in vraag gesteld.

Misschien een goede gelegenheid om ons aanpassingsvermogen te analyseren? En om na te gaan wat de gevolgen van andere toekomstige crisissen – op het vlak van gezondheid, milieu of klimaat – kan helpen verzachten? Leefmilieu Brussel wil samen met u bouwen aan de stad van morgen met het project ‘Let’s Prepare’!

Mensen wandelen en fietsen in het centrum van Brussel.

Morgen beter

In 2020 is een participatief proces gestart om de burgers te betrekken bij het nadenken over een veerkrachtige stad die aan ieders behoeften voldoet. Het proces bestaat uit 3 stappen:

Zomer 2020 - Online enquête

Om te begrijpen hoe u de crisis ervaart, na te gaan in hoeverre de crisis uw gedrag heeft veranderd wat betreft voeding, gebruik van de openbare ruimte, gezondheid…

5.000 Brusselaars hebben op de enquête geantwoord

September 2021 - Participatieve workshops

Met een willekeurig panel van 150 Brusselaars. De bedoeling? Op basis van de resultaten van de enquête concrete voorstellen formuleren voor de stad van morgen.

1.600 mensen zijn geïnteresseerd om deel te nemen aan de participatieve workshops
(resultaten enquête 2020 Leefmilieu Brussel - Dedicated)

November 2021 - Dag van de veerkracht

Een dag van gedachtewisseling en debat op basis van concrete voorstellen van het burgerpanel.

Affiche van een fontein met mensen eromheen. De titel van de affiche: 'Bereid Brussel mee voor, jouw mening telt'.
Een affiche met kinderen die voetballen voor een groot kantoorgebouw. De titel van de affiche: 'Bereid Brussel mee voor, jouw mening telt'.

Opinies en gedrag van de Brusselaars in de context van de covid-19-gezondheidscrisis

m-2

U hebt zich anders verplaatst…

Met het openbaar vervoer als belangrijkste vervoermiddel (37%)

Met de auto (29%)

Te voet (17%)

Met de fiets en de step (13%)

m-2

Zo hebt u de stad ervaren…

Minder lawaai in de stad (71%)

Betere luchtkwaliteit (59%)

Vlottere verplaatsingen (56%)

Een aangenamere stad (52%)

m-2

U hebt meer genoten van…

… uw omgeving (tuin, terras, park…) (45%)

U hebt de smaak te pakken gekregen om in een stedelijke omgeving te wandelen en u wilt dat blijven doen (44%)

m-2

U voelde…

Een verbetering van de luchtkwaliteit (75%)

En u hebt 3 prioritaire maatregelen voorgesteld omtrent luchtkwaliteit:

  • de overstap naar elektrisch openbaar vervoer, elektrische taxi’s en elektrische deelwagens stimuleren (62%)
  • het fietsnetwerk verbeteren (59%)
  • het autoverkeer globaal verminderen (58%)

Het overheidsbeleid sturen

De voorstellen die uit de denkoefening van de burgers voortvloeien, zullen aan de politici worden doorgegeven om maatregelen uit te werken die aan ieders behoeften beantwoorden. Het is de bedoeling om te anticiperen op toekomstige crisissen, om de veerkracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren.