Zero koolstof

EPB-certificeerders: verbeterde vaardigheden

Zero koolstof

EPB-certificeerders: verbeterde vaardigheden

Een energiezuinige woning is comfortabeler en noodzakelijk om geld te besparen en het milieu te beschermen. De EPB-certificeerders die erkend zijn door Leefmilieu Brussel, analyseren de energieprestaties van woningen en bepalen welke werkzaamheden nodig zijn om ze te optimaliseren. Leefmilieu Brussel zorgt ervoor dat hun competenties voortdurend worden verbeterd.

Opdracht gelinkt aan de renovatiestrategie

60% van de broeikasgasemissies is afkomstig van gebouwen, en dan vooral van verwarming. Om koolstofneutraal te kunnen zijn tegen 2050 is het essentieel om gebouwen beter te isoleren en het bewustzijn rond energieverbruik te vergroten. Vandaar het belang van de opdracht van de EPB-certificeerders, die deel uitmaakt van de renovatiestrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Tekening van een huis met een schaal van energieniveaus.

De EPB-certificeerder wordt erkend door Leefmilieu Brussel. Zijn opdracht is tweeledig:

  • een EPB-certificaat opstellen dat de energieprestaties van een woning identificeert
  • informatie geven over de werken die moeten worden verricht om de energieprestaties van de woning te verbeteren

Om de kwaliteit van de EPB-certificaten te verhogen, wilde Leefmilieu Brussel de vaardigheden van de EPB-certificeerders versterken:

  • ze beter op de hoogte brengen van de renovatiestrategie
  • ze sensibiliseren voor de evolutie van het beroep
  • ze opleiden in het gebruik van nieuwe software en nieuwe certificaatmodellen

Leefmilieu Brussel heeft onlangs een centraal examen georganiseerd voor alle EPB-certificeerders. Alleen degenen die voor dit examen zijn geslaagd, mogen hun beroep blijven uitoefenen. Op die manier garandeert Leefmilieu Brussel dat de EPB-certificeerders over de nodige vaardigheden en recente kennis beschikken.

Een gerenoveerd appartementsgebouw.
Het interieur van een gerenoveerde rijwoning met veel lichtinval.

Als certificeerder moeten we de nodige vaardigheden hebben om de kwaliteit van de EPB-certificaten in Brussel te verbeteren. Daarom is de opvolging en de beoordeling van die bekwaamheden absoluut noodzakelijk.

Frédéric Léchaudé, EPB-certificeerder

De renovatiestrategie, een motiverende factor voor EPB-certificeerders

Zijn de verschillende presentaties over de renovatiestrategie, de rol van het EPB-certificaat en de rol van de EPB-certificeerder in deze strategie zinvol en motiveren ze u voor uw activiteit als EPB-certificeerder?

Enquête over het webinar voor EPB-certificeerders voor woningen. - 77% van de deelnemers aan de enquête is van mening dat de verschillende presentaties tijdens dit webinar hen zin geven en motiveren voor hun activiteit als EPB-certificeerder.

Kerncijfers

150 van de 356 EPB-certificeerders zijn geslaagd voor het centrale examen bedoeld om hun vaardigheden te beoordelen.

Wilt u bijdragen aan de duurzame renovatie van onze hoofdstad? Word ook EPB-certificeerder!