Levenskwaliteit

De bodemkwaliteit beoordelen

Levenskwaliteit

De bodemkwaliteit beoordelen

We bouwen er onze woningen op. We leggen er onze collectieve of privétuinen op aan. We spelen er met onze kinderen op, we kweken er groenten op… en terwijl we erop lopen, vergeten we soms het belang van de bodemkwaliteit! Om de kwaliteit van de Brusselse bodem te meten, is er nu een nieuw instrument ter beschikking van burgers en professionals: de Index voor bodemkwaliteit in Brussel (IBKB).

Hoe kwalitatief is uw bodem?

De IBKB wordt gebruikt om de gezondheid van de bodem op een bepaalde oppervlakte te bepalen. Een percentage bepaalt de chemische, biologische en fysische kwaliteit. Een hoge score betekent een uitstekende bodemkwaliteit.

De IBKB maakt deel uit van de Good Soil-strategie van Leefmilieu Brussel die de kwaliteit van de Brusselse bodem wil beschermen en verbeteren. De tool werd ontworpen in samenwerking met professionals en burgers.

8 soorten waarnemingen om de bodemkwaliteit te beoordelen

Op basis van een kluit aarde kunnen burgers 8 soorten waarnemingen doen om de kwaliteit van hun terrein te beoordelen. Bijvoorbeeld: bodemkleur, bodemtextuur, bodemleven, bodemverdichting, enz. De gegevens worden in een onlineformulier ingegeven en naar Leefmilieu Brussel verzonden voor analyse. Zodra deze analyse is voltooid, wordt de IBKB-fiche naar de aanvrager verzonden. Die bevat informatie over het terrein, de perceelscore en aanbevelingen om de bodemkwaliteit te verbeteren.

Vraag een IBKB-fiche aan

Een kluit aarde met wortels.

Een bouwwerf voorbereiden

Professionals (projectleiders, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen) kunnen met de IBKB-tool de bodemkwaliteit beoordelen alvorens een project te ontwerpen. Met die beoordeling kan het gebruik van de grond zo goed mogelijk aan de toestand worden aangepast. Professionals kunnen meer gedetailleerde waarnemingen en laboratoriumanalyses verrichten, met name op verschillende delen van het terrein. De deskundige die met het onderzoek is belast, doet aanbevelingen om een aangetaste bodem te saneren.

m-2

Terreinen van betere kwaliteit zullen (onder meer) worden bestemd voor activiteiten op het gebied van stadslandbouw, natuurontwikkeling en biodiversiteit.

m-2

Terreinen van mindere kwaliteit zullen (onder meer) worden gebruikt voor bouw- of wegenprojecten.