Zero koolstof

Samenwerken voor gezondere lucht

Zero koolstof

Samenwerken voor gezondere lucht

Wist u dat we 15.000 liter schone lucht per dag inademen? Leefmilieu Brussel werkt voortdurend aan een betere luchtkwaliteit om uw levenskwaliteit te bewaren.

In 2020 werd het ‘Brussels Clean Air Partnership’ gelanceerd, waarbij lokale partners, universiteiten, milieuverenigingen en burgergroeperingen betrokken werden. Het doel? Samen de luchtkwaliteit in Brussel verbeteren! Priscilla Declerck, analist Luchtkwaliteit bij Leefmilieu Brussel, legt uit wat de ambities zijn van deze samenwerking.

Beluister de podcast

[Titel] Samenwerken voor gezondere lucht

[Inleiding]

Hallo, je luistert naar een podcast van Leefmilieu Brussel.

We gaan het hebben over de luchtkwaliteit. Het thema is actueel en heel belangrijk, omdat er een rechtstreekse link is met onze gezondheid. In 2020 hebben lokale partners, universiteiten, milieuverenigingen en burgergroeperingen zich verenigd in het Brussels Clean Air Partnership. Ze willen samen de luchtkwaliteit in Brussel verbeteren, met name via participatieve projecten. We spreken erover met Priscilla Declerck, analist Luchtkwaliteit bij Leefmilieu Brussel.

[Vraag]

“Priscilla, kun je ons uitleggen wat dit partnerschap allemaal doet?”

[Priscilla Declerck, analist Luchtkwaliteit bij Leefmilieu Brussel, in het Nederlands]

“Deze unieke samenwerking van 3 jaar, bestaande uit verschillende actoren uit diverse niveaus van de gemeenschap, zorgt voor een ondersteuning van de inspanningen van de overheid om te vechten tegen de luchtvervuiling. Anderzijds biedt het ook een ondersteuning van de activiteiten van Leefmilieu Brussel op het vlak van monitoring, beheer en verbetering van de luchtkwaliteit.”

[Vraag]

“Binnen het Brussels Clean Air Partnership worden zes projecten gefinancierd. Kun je daar iets meer over vertellen?”

[Priscilla Declerck]

“Jazeker. Het betreft drie categorieën van projecten. Een eerste groep zijn monitoringprojecten, zoals het project van Les Chercheurs d’Air waarbij vrijwilligers gedurende 1 jaar NO2-concentraties gaan meten op 50 meetpunten. Een tweede project is het Remote Sensing Project, waarbij door middel van portieken de reële uitstoot van voertuigen op de weg wordt gemeten. In een tweede categorie hebben we de projecten die kijken naar de evaluatie van de gezondheid. En daar hebben we enerzijds het Humane Biomonitoring Project, waarbij de schadelijke effecten van een langdurige blootstelling aan vervuilde lucht op de gezondheid van 220 schoolkinderen wordt gemeten. Een tweede project in deze categorie is het Modelleringsproject, waarbij een tool wordt ontwikkeld om impactscenario’s voor emissies te evalueren. Een derde categorie betreft sensibiliseringsprojecten. Hier hebben we enerzijds het Babel’Air-project. Dit project richt zich op kleuterscholen, primair en secundair onderwijs en betreft de vorming van leerkrachten over de thematiek lucht naargelang de leeftijd van de kinderen. En als laatste project hebben we CurieuzeNeuzen onder leiding van BRAL en de Universiteit van Antwerpen, waarbij door een Nederlandstalige en Franstalige mediacampagne 3.000 passieve tubes worden uitgedeeld aan vrijwillige deelnemers om NO2-concentraties gedurende 1 maand te meten.”

[Vraag]

“2020 was een speciaal jaar. Hoe zijn jullie er toch in geslaagd om de burgers te betrekken?”

[Priscilla Declerck]

“Daar haal ik graag het voorbeeld aan van het project van Les Chercheurs d’Air. In augustus vorig jaar is daarvoor een lanceringscampagne gestart, waarbij de oproep werd gedaan aan vrijwillige burgers om NO2-metingen op hun thuisadres uit te voeren. Uiteindelijk hebben we in september 50 sites weerhouden die het meest pertinent zijn op het vlak van blootstelling aan het wegverkeer. Eind oktober 2020 is de meetcampagne van start gegaan, waarbij de burgers gedurende een jaar de NO2-concentraties gaan monitoren en de tubes elke maand worden vervangen. Uiteindelijk worden de tubes opgestuurd en ontvangen de burgers de resultaten. Zo start de sensibilisatie, omdat de resultaten zullen worden besproken in groep.”

[Vraag]

“Een heleboel mooie projecten! Wat zijn jullie ambities nog voor de komende maanden?”

[Priscilla Declerck]

“De komende maanden plannen we alleszins de lancering van het CurieuzeNeuzen-project begin mei, alsook de start van de rekruteringscampagne van de Humane Biomonitoring begin september bij het nieuwe schooljaar. En wat we sowieso gaan doen is het opnieuw lanceren van de burgers voor de burgerparticipatie. Een nog grotere deelname van de burgers aan het project is een opportuniteit die ten volle moet worden benut. Want door zelf te meten, krijgen de deelnemers inzicht in de problematiek van luchtkwaliteit. Ze begrijpen hun eigen resultaten en kunnen die van anderen situeren. Op die manier zullen ze ook verworven kennis uitdragen aan familie, vrienden en medeburgers. Hierdoor ontstaat burgerschap.”

[Slot]

“Dank je wel, Priscilla, voor het interessante interview. We horen dat iedereen die iets wil doen, kan meewerken aan een betere luchtkwaliteit in Brussel.”

Wil je hierover meer info? Dan kan je altijd terecht op de website van Leefmilieu Brussel.

[Einde]

Verkeer in Brussel, auto's, een fiets en een step.
Wandelaars langs het Kanaal.

In Brussel, de Europese hoofdstad, hebben de uitrol van nieuwe fietspaden, het geleidelijk verbod op de meest vervuilende wagens en investeringen in het openbaar vervoer bijgedragen tot een betere luchtkwaliteit in de stad.

Luchtvervuiling blijft evenwel een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid en wordt gelinkt aan ongeveer 9.000 vroegtijdige overlijdens per jaar in België.

Luchtvervuiling brengt hoge kosten voor de volksgezondheid, het leefmilieu en onze economie met zich mee.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en Leefmilieu Brussel gaan een partnerschap met Bloomberg Philanthropies aan om de luchtkwaliteit in Brussel te verbeteren.

Dit uniek partnerschap zal, in samenwerking met lokale partners, universiteiten, ngo’s en burgergroeperingen, gebruikmaken van burgerdata, -participatie en -wetenschap.

Ngo’s en burgers zullen ons helpen de luchtkwaliteit te meten en de vervuilingsniveaus in Brussel in kaart te brengen.

We zullen de ingezamelde gegevens benutten om actie te ondernemen en de lucht in de stad schoner te maken.

We zullen met experts samenwerken om de vervuilingsbronnen en hun impact op de gezondheid te onderzoeken.

Dit zal ons helpen om meer gefundeerde beleidsbeslissingen te nemen.

We zullen burgers, leerkrachten en scholieren mobiliseren om het publiek bewust te maken en we zullen ze helpen om beter ingelicht te zijn over deze belangrijke kwestie.

Samen kunnen we een beter, langer en gezonder leven bieden door te zorgen voor schonere lucht in onze steden.

BRUSSELS CLEAN AIR PARTNERSHIP