Toegankelijkheidsverklaring van een website beheerd door Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel verbindt zich ertoe om deze website toegankelijk te maken, conform de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.

De huidige toegankelijkheidsverklaring betreft https://jaarverslag.leefmilieu.brussels/

Maatregelen genomen door Leefmilieu Brussel betreffende de toegankelijkheid van al haar websites en webapplicaties

Leefmilieu Brussel engageert zich ertoe om een reeks maatregelen te nemen, en heeft er al een aantal genomen, inzake de toegankelijkheid van al haar websites en webapplicaties:

  • De Directieraad van Leefmilieu Brussel heeft aan de administratie gevraagd om het geheel van haar informatietools toegankelijk te maken voor personen met een handicap.
  • Er werd een nauwe samenwerking aangegaan met Anysurfer.
  • Er worden opleidingen over webtoegankelijkheid georganiseerd voor het personeel van Leefmilieu Brussel.
  • We hebben ons grafisch charter webtoegankelijk gemaakt.
  • Er werden video- en podcastrichtlijnen vastgelegd om alle nieuwe video- en podcastprojecten toegankelijk te maken.
  • Er werden toegankelijkheidsrichtlijnen opgesteld voor de administratieve documenten.

Graad van conformiteit op basis van de WCAG 2.1-richtlijnen niveau AA

Deels conform.

Werkelijke evaluatiemethode van de conformiteit van de website: een zelfevaluatie uitgevoerd door Leefmilieu Brussel, op basis van het advies van en het gedeeltelijke nazicht door Anysurfer en door de technische dienstverleners die de website hebben ontwikkeld.

Niet-toegankelijke inhoud

De video’s op deze website zijn deels conform. Voor sommige video’s zijn de ondertitels verankerd in de video. Het gaat om video’s die geproduceerd werden door partners van Leefmilieu Brussel.

Er zijn echter wel transcripties beschikbaar in het Nederlands en het Frans voor alle video’s.

Datum waarop de toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld

04/05/2021

Onze contactgegevens voor reacties

De dienst Info-Leefmilieu

De dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel is er om naar u te luisteren, om u relevante antwoorden te geven, praktische tips of om u de meest gepaste brochure voor uw vraag aan te raden.

  • Per telefoon op +32 (0)2/775.75.75, van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u
  • Via het contactformulier

De projectbeheerders

Voor al uw vragen of feedback omtrent deze website, kunt u de projectbeheerders contacteren. Gelieve steeds de naam en de url van de betrokken website te vermelden.