Zero koolstof

Duurzame renovatie: een bonus Energiepremies!

Zero koolstof

Duurzame renovatie: een bonus Energiepremies!

Wilt u het comfort van uw woning verbeteren en uw energiefactuur verlagen? Dan bieden de Energiepremies een waardevolle financiële steun voor uw projecten! In september 2020 heeft Leefmilieu Brussel het bedrag dat beschikbaar is voor de toekenning van deze premies verhoogd. Deze actie is een beperkte periode geldig en biedt u de kans om uw renovatieplannen te concretiseren. Een beter geïsoleerde woning die minder energie verbruikt, betekent meer comfort voor de komende winter.

Steun voor de sector

De bouwsector is bijzonder hard getroffen door de gezondheidscrisis. Ongeveer 70% van de bedrijven had te kampen met economische werkloosheid of zag zich verplicht zijn activiteiten stop te zetten. Om het herstel van de sector te ondersteunen en bij te dragen aan de duurzame renovatiestrategie van het Gewest, heeft Leefmilieu Brussel het bedrag van de Energiepremies voor een bepaalde periode verhoogd. Een waardevolle hefboom voor een duurzaam herstel van onze economie!

Een vrouw plaatst zonnepanelen op een dak.

Gebouwen die minder energie verbruiken

In 2020 heeft Leefmilieu Brussel 8 miljoen euro extra uitgetrokken voor de toekenning van Energiepremies aan particulieren, bedrijven en collectiviteiten. Voor 2021 is nog eens 8 miljoen euro uitgetrokken. Dat extra budget verhoogt het bedrag van de toegekende premies en verlaagt de factuur voor het uitvoeren van een energieaudit, het verbeteren van de isolatie van een gebouw of het optimaliseren van verwarmingssystemen.

De bonus Energiepremies biedt steun tot 70% van het gefactureerde bedrag.

Isolatiematerialen in een huis.
Dwarsdoorsnede van een geïsoleerde muur.

[Titel] Energiepremies – Leefmilieu Brussel

De Energiepremie is een financiële steun die wordt toegekend voor werkzaamheden die energie in een gebouw besparen.

Iedereen heeft er recht op, huishoudens, bedrijven, scholen, ... voor alle soorten gebouwen.

De premies hebben betrekking op 3 soorten investeringen: isolatie, verwarming en audit. Voor elk van deze soorten investeringen gelden technische voorwaarden waaraan je moet voldoen.

De hoogte van de premie is afhankelijk van de inkomenscategorie van de premieaanvrager.

[Illustratie] De afbeelding toont categorie A, B, C met kleine geldstapel (premie) voor categorie A, iets hogere geldstapel (premie) voor categorie B en hoogste geldstapel (premie) voor categorie C.

Een premieaanvraag wordt ingediend nadat de werkzaamheden zijn voltooid. Tot wel een jaar na de laatste factuur van de werkzaamheden.

Op de website vind je 1 aanvraagformulier om 1 of meerdere premies aan te vragen.

Per type premie vind je ook een gids die duidelijk maakt welke documenten je aan de aanvraag toevoegt: een attest van de ondernemer per aangevraagd type premie, gedetailleerde offertes en facturen, foto’s en betalingsbewijzen van de werken. Je kan de aanvraag indienen via e-mail, per aangetekende zending of via Irisbox.

Voor het invullen van de aanvraag kan je ook de hulp inroepen van Homegrade.

Veel succes!

[Einde] URL van de website van Homegrade: homegrade.brussels

URL van de website van Leefmilieu Brussel: leefmilieu.brussels/energiepremies