Natuur in de stad

Groene ruimten, om even op adem te komen

Natuur in de stad

Groene ruimten, om even op adem te komen

Net als duizenden Brusselaars hebt u tijdens de lockdown ongetwijfeld de groene ruimten opgezocht. Omdat de mogelijke activiteiten zeer beperkt waren, zijn wandelingen in de parken een must geworden om uw levenskwaliteit op peil te houden, zuurstof bij te tanken, te ontspannen, te sporten of om een luchtje te scheppen tijdens de hittegolf.

De grote toeloop beheren

De parken werden geconfronteerd met een ongeziene toeloop. De teams van Leefmilieu Brussel hebben de overbezetting in goede banen geleid en zorgden voor het onderhoud van de parken, de afvalophaling en het beschermen van de natuur. Dit alles met oog voor de veiligheid van iedereen door het naleven van de gezondheidsmaatregelen.

Ondanks de vele aanpassingen tijdens de eerste weken en het angstwekkende klimaat, waren de teams op het terrein de hele gezondheidscrisis lang hard aan het werk. Zij werden soms geconfronteerd met moeilijke situaties (achterlaten van afval, niet naleven van de afstandsregels, paden verlaten met risico op vertrappelen van de beplanting…) en kregen regelmatig bijstand van de politie.

Het moeilijkste voor de parkwachters is de gezondheidsregels te handhaven en tegelijk een goed contact met de bezoekers te behouden. Mettertijd is er een vertrouwensband ontstaan, onder meer via animatieactiviteiten. Door de gezondheidscrisis beschouwen de bezoekers de parkwachters vooral als handhavers van de regels, net als de politie. Onze teams hebben echter altijd blijk gegeven van diplomatie en innovatie om deze moeilijke periode het hoofd te bieden.

Hendy Prouve, Sectorhoofd

Het beheer van de groene ruimten in volle gezondheidscrisis, dat betekent:

De toevloed in goede banen leiden

 • De Covid-taskforce van Leefmilieu Brussel heeft zo goed mogelijk geanticipeerd op en is zo goed mogelijk omgegaan met de moeilijkheden die zich voordeden: toevloed van bezoekers, levering van hygiëneproducten, naleving van de gezondheidsmaatregelen…
 • De parkwachters hebben een aangepaste coaching gekregen om met bepaalde situaties om te gaan.
 • De uurregeling van de terreinmedewerkers werd aangepast om verplaatsingen op piekmomenten en overbezetting van lokalen te voorkomen.
 • De prioriteiten in de taken van de tuiniers en snoeiers werden bijgestuurd om de kwaliteit van de parken te garanderen: meer afvalophaling, dagelijks onderhoud van de groene ruimten en beveiliging van de omgeving.
 • De meest bezochte parken of de parken waar social distancing mogelijk is, werden eerst geopend. De andere parken konden tijdelijk gesloten zijn, ook om het werk van de teams optimaal te laten verlopen.

Communiceren

 • Er zijn affiches verspreid en bewustmakingsacties gehouden om ervoor te zorgen dat de gebruikers de omgeving en de gezondheidsmaatregelen respecteren (websites, Facebook en de media).
 • De website Brussels Gardens werd bijgewerkt (informatie over de toegankelijkheid van de parken en details over activiteiten, uitrusting, enz.).
  Bezoek de website Brussels Gardens
 • Er werd een WhatsApp-groep opgericht voor de terreinteams om contact te houden, te zorgen dat de onderhoudswerken doorliepen en elkaar te steunen onder collega’s.

De groene ruimten van Leefmilieu Brussel tijdens de lockdown:

 • 107 ruimten dagelijks onderhouden
 • 70 dagelijks bewaakt
 • 10 tijdelijk gesloten
Op zoek naar informatie over de groene ruimten bij u in de buurt?
Ontdek de website en de app Brussels Gardens.