Circulaire economie

Duurzamere renovatieprojecten

Circulaire economie

Duurzamere renovatieprojecten

Een woning renoveren om ze duurzamer te maken vereist onder meer een betere isolatie om minder energie te verbruiken.

Het interieur van een woning gerenoveerd met hergebruikte materialen.

Om gezinnen te ondersteunen en het herstel van de bouwsector een duwtje te geven heeft Leefmilieu Brussel:

 • het bedrag van de Energiepremies voor een bepaalde periode verhoogd;
 • opleidingen en begeleiding voorzien voor duurzaam en circulair bouwen via Buildcircular.brussels. Het doel? De beroepspraktijken verbeteren en duurzame renovatieprojecten optimaliseren zonder overproductie van afval.

In het Brussels Gewest is 1/3 van het afval afkomstig van de bouwsector.

Gratis opleiding en begeleiding

Sinds juli 2020 kan elk bouwbedrijf in Brussel gratis gebruikmaken van de aangeboden diensten. De opleidingen en de begeleiding bieden professionals de kans om:

 • zich bewust te worden van de impact van de bouwsector op het leefmilieu en hun praktijken in vraag te stellen;
 • afvalproductie te verminderen en het beheer ervan te verbeteren;
 • technieken of materialen voor hergebruik te ontdekken die gezonder en milieuvriendelijker zijn;
 • procedures in te voeren om werven duurzamer te beheren.
Een persoon geeft een opleiding.

In een mondiale context en op een aarde met beperkte grondstoffen bereidt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich voor op de omschakeling naar de kringloopeconomie.

Het huidige lineaire economische systeem verspilt grondstoffen om vervuilend afval te produceren.

Ontginnen > produceren > gebruiken > wegwerpen

Een kringloopsysteem houdt de materialen zo lang mogelijk in circulatie. Daarbij is er minder milieu-impact en meer individueel welzijn: produceren > gebruiken > terugwinnen.

Wat betekent dat voor mijn aannemerspraktijk?

 • Hoofdzakelijk: overal verspilling voorkomen!
 • Mijn werf beter beheren
 • Mijn voorraad optimaliseren
 • Het werk van mijn ploeg optimaliseren
 • Zo veel mogelijk samenwerken met de ontwerper en de klant
 • Sloopvriendelijk bouwen
 • Zo veel mogelijk materialen hergebruiken
 • Kiezen voor lokale materialen met een kleine milieu-impact en geringe impact op de gezondheid
 • Opleiding en lokale werkgelegenheid bevorderen en vooral kwaliteitsvol werk
 • En nog heel wat meer: afval sorteren, EPB, functionele economie, Lean, deeleconomie, ...

Dus de kringloopeconomie is: degelijk en duurzaam bouwen, en tegelijkertijd geld besparen en uw vakkennis nuttig toepassen.

Uiteindelijk is de kringloopeconomie een kwestie van gezond verstand!

Doet u graag mee? Opleiding gewenst? Contacteer het Build Circular Team: info@buildcircular.brusselswww.buildcircular.brussels

Met de steun van Leefmilieu Brussel.

Deze begeleiding gaf ons echt meer duidelijkheid over een duurzame aanpak die ons in eerste instantie heel ingewikkeld leek.

David Van Gelder (Buroconcept)

Kerncijfers

Meer dan honderd bedrijven hebben zich al aangesloten bij de dynamiek van Buildcircular.brussels.

Doelstellingen voor 2020-2021

 • 150 begeleide ondernemingen
 • 900 mensen uit de bouwsector gesensibiliseerd
 • 1.600 mensen opgeleid