Ontdek het jaarverslag 2021 van Leefmilieu Brussel
Projecten, initiatieven en acties ontwikkeld voor u en samen met u.

Een jaar van hoop en ambitie

Het jaar 2021 bracht hoop op een terugkeer naar normaal, terwijl we waakzaam bleven om ieders gezondheid te beschermen. Er was aanpassingsvermogen, veerkracht en solidariteit nodig, maar we hebben nieuwe manieren gevonden om samen met u onze acties voor milieubehoud voort te zetten. We zijn heel wat uitdagingen aangegaan om de levenskwaliteit van de Brusselaars in stand te houden en te verbeteren, de circulaire economie te ontplooien, de natuur in de stad te beschermen en ambitieuze projecten uit te voeren voor een koolstofvrije stad.

2021 IN 4 UITDAGINGEN

De levenskwaliteit verbeteren

Onze hoofdstad staat voor tal van uitdagingen: behoud van de levenskwaliteit, zorgen voor gezonde lucht, rustige woonwijken, en voorzieningen die afgestemd zijn op ieders behoeften en die bijdragen tot ieders welzijn.

Levenskwaliteit

Een koolstofvrije stad creëren

De acties die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gevoerd om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, vinden plaats op verschillende niveaus: van lokale acties en initiatieven om duurzame mobiliteit te bevorderen, tot het omvormen van de bouwsector.

Zero koolstof

De circulaire economie ontwikkelen

De economie moet zichzelf opnieuw uitvinden! Het circulaire model mikt op het behoud van onze kostbare grondstoffen, het aanpassen van onze productie- en consumptiepatronen, en het verminderen van de afvalproductie.

Circulaire economie

De natuur in de stad bevorderen

De natuur en haar rijkdommen zijn van groot belang voor onze stad. De parken worden heraangelegd om uw levenskwaliteit te verbeteren, de schoolpleinen worden vergroend om de biodiversiteit meer plaats te geven, dieren en planten worden strikt beschermd – net als het Zoniënwoud, dat door de UNESCO als erfgoed is erkend.

Natuur in de stad

Al onze podcasts