Samen met u,bouwen we aan de wereld van morgen Samen met u,bouwen we aan de wereld van morgen Samen met u,bouwen we aan de wereld van morgen

Tekstversie van de video

In 1989 werd Leefmilieu Brussel opgericht... Men sprak toen over het BIM, het Brussels Instituut voor Milieubeheer...

[Titel persbericht] "Brussel krijgt z'n Ovam"

[Jean-Pierre Hannequart, 1ste Directeur-generaal, in het Frans]

“Het BIM werd samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht. Brussel werd in 1989 gecreëerd als een volwaardig gewest, en op dat moment was er een afdeling Groene ruimten, maar er was geen echt milieubeheer.”

[Rik De Laet, Afdelingshoofd (1989-2013), in het Nederlands]

“Op dat ogenblik heeft men een planningsinstituut willen oprichten waar alle bevoegdheden van leefmilieu gegroepeerd waren, waar ook het juridische aspect een heel belangrijke taak was.”

[Jean-Pierre Hannequart]

“We hebben geprobeerd de Europese milieurichtlijnen om te zetten, maar geleidelijk aan hebben we een overheidsdienst opgezet met alle diensten die daarbij horen.”

[Barbara Dewulf, Adjunct-Directie-generaal, in het Nederlands]

“Ik denk dat wij één van de weinige administraties zijn waar de groei zo exponentieel is gebeurd. We zijn momenteel met meer dan 1.000 werknemers. Allemaal collega’s die meewerken rond ons gemeenschappelijk doel om de levenskwaliteit in Brussel te verbeteren.”

[Frédéric Fontaine, Directeur-generaal, in het Frans]

“In de loop der jaren heeft Leefmilieu Brussel steeds meer opdrachten gekregen omdat milieukwesties vanuit maatschappelijk en politiek oogpunt steeds belangrijker werden. En vooral Europa heeft op dit gebied veel wetgeving gemaakt en dat heeft ertoe geleid dat onze instelling steeds meer overheidsbeleid ging beslaan.”

[Rubriek] U zegt leefmilieu?

[Barbara Dewulf]

“Het milieu is eigenlijk mijn driver, mijn motivator. Het is mijn belangrijkste waarde waarvoor ik me alle dagen wil inzetten.”

[Jean-Pierre Hannequart]

“Het milieu is alles! Het is onze fysieke realiteit, de omgeving waarin wij samenleven.”

[Rik De Laet]

“Het milieu is voor mij belangrijk omdat het ons leefkader bepaalt, zowel de toekomst van onze kinderen als de gezondheid van iedereen.”

[Anne Duwelz, Administratief medewerkster, Lid van het Jongerencollege, in het Frans]

“We hebben land gekregen en natuurlijke rijkdommen. Die mogen we niet uitputten en ze niet als vanzelfsprekend beschouwen.”

[Frédéric Fontaine]

“Voor mij betekent werken aan de kwaliteit van het milieu vooral het redden van de planeet en het leven van de mannen en vrouwen die op deze planeet wonen.”

[Renaud Leboutte, Parkwachter, in het Frans]

“Het is belangrijk omdat, zoals het woord ook zegt, het ons milieu is, de plek waar we allemaal wonen. Het klimaat is belangrijk, namelijk de uitdagingen waar veel over wordt gesproken op het moment, maar het is ook belangrijk om zich goed te voelen in een gemeenschap.”

[Inge Pieyns, Administratief medewerkster, in het Nederlands]

“Het is zeer belangrijk dat onze kinderen goed weten wat er kan gebeuren indien we ons allemaal niet een beetje sensibiliseren.”

[Historisch tv-interview met Didier Gosuin, voormalig staatssecretaris voor Leefmilieu, in het Frans]

“De derde doelstelling is om de bevolking bewust te maken. We houden geen pseudowetenschappelijk betoog, maar een ecologisch discours gebaseerd op onmiskenbare wetenschappelijke gegevens. Dit aspect van sensibilisering lijkt mij prioritair.”

30 jaar actie voor de transitie

In 2019 vierde Leefmilieu Brussel zijn 30ste verjaardag! We wilden de gelegenheid aangrijpen om u voor het eerst een jaarverslag in digitale versie aan te bieden: dynamischer, didactischer en vooral, toegankelijk voor iedereen.

Leefmilieu Brussel: wie zijn wij? Wat doen wij? Al 3 decennia lang waakt onze administratie over het behoud van het milieu en de levenskwaliteit van de Brusselaars. Bij Leefmilieu Brussel werken professionals met zeer uiteenlopende beroepen, die streven naar innovatieve oplossingen en een milieubeleid dat een positieve impact heeft op ieders welzijn. Met dit verslag nodigen wij u uit om de uitdagingen te ontdekken die we in 2019 zijn aangegaan.

Samen blijven we actie ondernemen voor de transitie naar een duurzame en verantwoordelijke samenleving.

Meer lezen
Drie parkwachters van Leefmilieu Brussel en de directeur Frédéric Fontaine

Onze uitdagingen

Een vrouw op een deelfiets en een man naast een deelstep

Doel: zero koolstof

In Brussel zijn de transport- en de bouwsector verantwoordelijk voor het grootste deel van de broeikasgasemissies. Hun evolutie vormt een grote uitdaging; een uitdaging die we samen aangaan, voor de levenskwaliteit in de stad en voor de lucht die we elke dag inademen.

Ontdek de uitdaging
Een vrouw zoekt een kledingstuk in een tweedehandswinkel

De circulaire economie: een must!

De natuurlijke hulpbronnen zijn het kostbaarste bezit van onze planeet. De ontwikkeling van een duurzame economie hangt af van ons vermogen om het traditionele model te herzien. Stap mee in de circulaire economie!

Ontdek de uitdaging
Het moeras van Ganshoren: vochtige zone, gele bloemen en bomen.

Natuur in de stad, tussen groene en blauwe ruimten

Geniet van de natuur in de stad! Meer dan de helft van het Brusselse grondgebied wordt ingenomen door vegetatie en groene ruimten. Ons Gewest herbergt heel wat natuurlijke schatten, waar we het bestaan vaak niet van vermoeden: wij beschermen ze voor u en samen met u!

Ontdek de uitdaging
Drie oudere mensen en twee kinderen die ruiken aan de planten van een moestuinbak in een rusthuis

Levenskwaliteit en welzijn voor iedereen

Tegen 2040 zal onze hoofdstad 1,4 miljoen inwoners tellen. Deze bevolkingsgroei gaat hand in hand met veranderingen op het gebied van economische activiteiten, de herinrichting van wijken, en aangepaste vervoerswijzen. Dit vormt een grote uitdaging voor de bescherming van het leefmilieu en de levenskwaliteit in de stad.

Ontdek de uitdaging

BRUSSELAARS IN ACTIE!

Steeds meer Brusselaars komen net als u in actie om het klimaat te beschermen, sluiten zich aan bij bestaande initiatieven of ontwikkelen nieuwe projecten in de buurt, op school of op het werk.