Doel: zero koolstof

De lage-emissiezone: voor zuivere lucht

Doel: zero koolstof

De lage-emissiezone: voor zuivere lucht

De LEZ (lage-emissiezone) is een van de maatregelen van het Brussels Gewest om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vijf gewestelijke overheden zijn betrokken bij de uitvoering van deze reglementering. Leefmilieu Brussel zorgt voor de coördinatie van het project, de communicatie met de burgers, en de juridische en controleaspecten.

In Europa is de vervuilende uitstoot van motorvoertuigen verantwoordelijk voor 75.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar.

De lucht die we inademen moeten we beschermen!

Sinds januari 2019 zijn dieselvoertuigen met de Euro 2-norm en benzinevoertuigen met de Euro 1-norm niet meer toegelaten in de LEZ. De eerste boetes werden in april 2019 uitgeschreven. Deze verscherping van de toegangscriteria heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid (stikstofoxiden, black carbon enz.). Deze collectieve maatregelen worden opgelegd voor het welzijn van ons allemaal.

In 2019 is het aantal vervuilende voertuigen dat in Brussel circuleert met 70% gedaald.

75.000 is het aantal vroegtijdige overlijdens dat verband houdt met NO2 in 40 Europese landen (NO2 wordt hoofdzakelijk door het autoverkeer uitgestoten). Dat cijfer werd gepubliceerd in het rapport 2015 van het Europees Milieu Agentschap.

Een vrouw en haar twee kinderen stappen uit een bus

Evolutie van het aantal voertuigen in overtreding sinds januari 2019

Lez.brussels: alles op een rijtje

De website van de lage-emissiezone bevat alle informatie die u nodig hebt. Als u uw nummerplaat invoert, ziet u meteen of uw voertuig onder de beperkingen valt. De site bespreekt ook mobiliteitsalternatieven, overstapparkings en de mogelijkheid tot kortstondige vrijstellingen.