Natuur in de stad, tussen groene en blauwe ruimten

Zoniënwoud: een nieuw beheerplan

Natuur in de stad, tussen groene en blauwe ruimten

Zoniënwoud: een nieuw beheerplan

Het Zoniënwoud strekt zich uit over de 3 Gewesten en beslaat 10% van het Brusselse grondgebied. Elk Gewest zorgt voor het beheer op zijn eigen grondgebied, volgens een gemeenschappelijke visie en werkkader voor de 3 Gewesten. In Brussel werd in samenwerking met overheden, verenigingen en burgers een nieuw beheerplan opgesteld.

Het Brusselse plan, dat vanaf 2019 wordt toegepast, omvat met name:

 • Maatregelen om zich aan te passen aan de klimaatverandering.
  Bijvoorbeeld:
  • diversificatie van de beplantingen
  • zorgen voor een natuurlijke regeneratie van de beuken, die door droogte verzwakt zijn
 • Een beheer conform de Natura 2000-status van het gebied.
  Met name:
  • dood hout op de grond laten liggen en holle bomen bewaren, die populair zijn bij vleermuizen en spechten
  • de ontwikkeling van gelaagde bosranden langs de snelwegen

Lees het beheerplan voor het Zoniënwoud

Verenigingen, overheden en burgers hebben bijgedragen aan het nieuwe beheerplan voor het Zoniënwoud.

Het Zoniënwoud beslaat 4.383 hectare, verspreid over de drie Gewesten.

38%
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Leefmilieu Brussel)

56%
in het Vlaams Gewest (Agentschap voor Natuur en Bos)
6%
in het Waals Gewest (Division de la Nature et des Forêts)

Drie Gewesten die zich inzetten voor het behoud van het bos

De drie Belgische gewesten hebben een gemeenschappelijke visie en werkkader vastgelegd. De Stichting van het Zoniënwoud (opgericht in 2019) coördineert de uitvoering.

Het doel? De fauna en flora van dit bijzondere bosgebied vrijwaren. Over de gewestgrenzen heen willen we:

 1. De versnippering van het bos vermijden:
  bruggen aanleggen voor voetgangers en fietsers, ecoducten inrichten voor een vlotte doorstroming van de biodiversiteit.
 2. Het bos beschermen tegen de insijpeling van vervuild water:
  onder het Leonardkruispunt werd een opvangbekken voor regenwater geïnstalleerd. Dit water wordt gezuiverd en vervolgens in het waternetwerk geloosd.
 3. De wilde dieren beschermen tegen lawaai en lichtvervuiling:
  in de buurt van wegen, spoorwegen.
Het ecoduct van Groenendaal
Een weg en het Zoniënwoud in vogelperspectief

Wat geluidshinder betreft, mogen evenementen niet meer dan 65 decibel versterkt geluid produceren.

Rode verlichtingspalen nabij het Rood Klooster

Rond het Rood Klooster werden er rode straatlampen geïnstalleerd om de site op een diervriendelijke manier te verlichten.

Drie personen joggen in het Zoniënwoud

In actie voor het Zoniënwoud!

 • ONTDEK de website van het Zoniënwoud: fauna en flora, wandelingen, foto’s, geschiedenis. Sluit u aan bij een vereniging die zich actief inzet om het bos te beschermen.

  Ontdek de website

 • VOLG DE ACTUALITEIT op de Facebookpagina van het Zoniënwoud

  Ontdek de Facebookpagina