Leefmilieu Brussel:
u en wij samen

Leefmilieu Brussel:
u en wij samen

Met het oog op de klimaatuitdagingen wil Leefmilieu Brussel zich nog flexibeler opstellen. De administratie past zich aan aan de evolutie van de beroepen, vergemakkelijkt de toegang tot informatie en diensten, en roept op tot samenwerking. Ons doel? Zo goed mogelijk aan uw behoeften voldoen en tegelijkertijd de milieutransitie waarborgen, via onze vier werkingsprincipes.
Tekstversie van de video

[Titel] Leefmilieu Brussel in 3 woorden

[Frédéric Fontaine, Directeur-generaal, in het Frans]

“Als ik Leefmilieu Brussel in drie woorden zou moeten samenvatten, en ik kijk een beetje vooruit, zou ik zeggen: inclusie, wendbaarheid en digitale transitie.”

[Rik De Laet, Afdelingshoofd (1989-2013), in het Nederlands]

“Wel, ik zou teruggaan naar onze eerste slogan en dat was ‘PTT’: partnership, transparantie en transversaliteit.”

[Anne Duwelz, Administratief medewerkster, in het Frans]

“Cohesie, respect en vooruitgang.”

[Inge Pieyns, Administratief medewerkster, in het Nederlands]

“Verschil maken, bewust zijn van… en toekomstgericht denken.”

[Audrey Veldeman, Dierenarts, in het Nederlands]

“Milieu, dierenwelzijn omdat ik daar natuurlijk werk, en verandering omdat er toch wel ruimte is voor verandering.”

[Barbara Dewulf, Adjunct-Directie-generaal, in het Nederlands]

“Trots, fijne collega’s en de broodrooster.”

[Emilie Lavender, Waterprojectbeheerder, in het Frans]

“Ambitieus, goede sfeer en transversaal, want dat is wat we moeten bereiken, wat we onszelf als doel moeten stellen.”

[Michael Verlinden, Tuinier, in het Frans]

“Ik zou zeggen natuur, milieu, verbondenheid.”

De overgang naar een koolstofarme samenleving kan niet worden bereikt zonder de ongelijkheid aan te pakken. Leefmilieu Brussel heeft dit jaar verschillende acties in dit verband uitgevoerd:

 • De toepassing van een jaarlijks “diversiteitsplan”
 • De aanpassing van de website voor personen met een handicap en de invoering van een Toegankelijkheidsverklaring om de toegang tot het internet voor iedereen te verzekeren.
  Lees de toegankelijkheidsverklaring
 • Een aanwervingsbeleid met inbegrip van omscholingsovereenkomsten. Dit jaar heeft Leefmilieu Brussel, in samenwerking met de vzw Diversicom, een aanwervingsbeleid met omscholingsovereenkomsten ingevoerd.
Portretfoto van Jérôme Bodart

De integratie van Moëz, een persoon die blind is, in ons departement, heeft bijgedragen aan de goede sfeer en heeft de banden binnen ons team versterkt. Ook andere eenheden van Leefmilieu Brussel waren enthousiast over het project. Het heeft ons geleerd om vertrouwd te raken met dit soort handicap, om er snel aan te wennen en dus volledig samen te werken met Moëz, die tal van competenties heeft op professioneel en menselijk vlak.

Jérôme Bodart,
Verantwoordelijke van het Internationaal en juridisch Departement

People in Action

Deze strategie biedt oplossingen op maat om het welzijn en de ontplooiing van de teams te verbeteren, waarbij iedereen direct betrokken is bij de uitwerking van deze oplossingen.

Logo People in action

Interview

Twee vragen aan Diane Stampaert, coördinator van het project «People in Action»

Portretfoto van Diane Stampaert

Wat zijn de doelstellingen van «People in Action»?

De strategie streeft ernaar het welzijn en de prestaties van de medewerkers te bevorderen via zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het gaat erom te anticiperen op de evolutie van de beroepen, talenten te ontwikkelen en ieders werk te erkennen, om antwoorden te bieden die aangepast zijn aan de behoeften van de Brusselaars.

Wat houdt de coördinatie in?

We hanteren een totaalbeeld om ervoor te zorgen dat parallelle projecten elkaar wederzijds versterken en niet tegenstrijdig zijn. In 2019 werden 160 projecten voorgesteld, waarvan we er 11 hebben ontwikkeld. Voor elk project zoeken we vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen aan de ontwikkeling ervan. Dit geeft degenen die dingen willen veranderen een kans om deel uit te maken van de verandering.

Leef mijn leven ... als directeur!

In 2019 zijn we met dit proefproject gestart, waarbij medewerkers van Leefmilieu Brussel voor één dag van job wisselen. Het is een gelegenheid om de grote diversiteit van beroepen bij Leefmilieu Brussel te ontdekken, nieuwe ervaringen op te doen en kennis te maken met een andere werkomgeving. Dit project versterkt de banden tussen de teams en zorgt voor erkenning voor iedereen. Zo kon de algemeen directeur kennismaken met het dagelijkse werk van een parkwachter aan de Hallepoort, en omgekeerd.

Trajecten voor permanente opleiding

Elk jaar biedt Leefmilieu Brussel een reeks opleidingen aan zodat iedereen zich tijdens zijn of haar loopbaan professioneel kan ontplooien, met name om zijn of haar administratieve vaardigheden of milieudeskundigheid te verbeteren, of om zich te specialiseren in bepaalde beroepen en onze diensten te optimaliseren.

Portretfoto van Camille Vandenkerckhove

Dankzij de opleidingstrajecten kunnen onze medewerkers binnen hun functie een bepaald competentieniveau bereiken. Een mooie uitdaging!

Camille Vandenkerckhove, projectleider “Opleidingstrajecten”

Wave

Dit is de codenaam voor een digitale transformatiestrategie die in 2019 van start is gegaan. Ze is gericht op zowel de burgers als het personeel van Leefmilieu Brussel. Het doel: de diensten vereenvoudigen en toegankelijk maken voor iedereen, de interne organisatie en de uitwisseling van informatie tussen afdelingen en met de gewestelijke partners verbeteren, en de transversale samenwerking versterken. Wave zal in 2020 op kruissnelheid komen met concrete projecten – we vertellen u er binnenkort meer over!

Het aangaan van partnerschappen draagt bij tot evoluties op het vlak van mobiliteit, huisvesting, ruimtelijke ordening enz., die verder reiken dan de bevoegdheden van Leefmilieu Brussel.

Portretfoto van Isabella Sobotka

In het kader van het programma voor circulaire economie zorgen publieke en private actoren voor een evolutie in de bouwsector. We stimuleren partnerschappen door het coördineren van ontmoetingen met belanghebbenden in de sector. Ze werken samen in workshops of worden betrokken bij het opstellen van actieplannen. We nodigen ook regelmatig vakmensen uit, experten die stof tot nadenken geven. Samen bouwen we aan de toekomst van de sector met een gemeenschappelijk doel: de groei van de circulaire economie in het Brussels Gewest.

Isabelle Sobotka, coördinator van het thema Bouw voor het programma van de Circulaire economie

Een toonaangevend milieubeheer

In 2019 zette Leefmilieu Brussel verschillende acties voort om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Het doel is om zoveel mogelijk medewerkers te sensibiliseren, zowel op het hoofdkantoor als op het terrein:

 • Mobiliteit: bewustmaking van de werknemers, fietsdag, aanschaf van een elektrische transportfiets voor kleine aankopen, uitbreiding van de fietsenstalling enz.
 • Energie: bewustmaking via de dikketruiendag, de dag van de elektronische schoonmaak en de week van de energie, verbetering van de afstelling van de verwarmingsinstallaties, optimalisering van het geothermische systeem enz.
 • Afvalvermindering: bewustmakingsacties rond voedselverspilling, verbetering van de afvalsortering.

EMAS en het Label “Ecodynamische Onderneming”

Leefmilieu Brussel is opgenomen in de Europese EMAS-lijst (sinds eind 2018 en voor 3 jaar) en heeft het Label van Ecodynamische Onderneming verkregen (3 sterren sinds februari 2019). In die context heeft de administratie onder meer:

 • een milieuverklaring opgesteld
 • haar koolstofvoetafdruk berekend
 • haar aankoopbeleid aangepast om de beschikbaarheid van reserveonderdelen en de garantie van een klantendienst te stimuleren. Ook de mogelijkheden om tweedehands materiaal te gebruiken worden geanalyseerd.
Wist u dit?
Ontdek de website over het Label Ecodynamische Onderneming: dit label beloont en stimuleert bedrijven, verenigingen en Brusselse instellingen die stappen ondernemen om de impact van hun activiteiten op het leefmilieu te verkleinen.

In 6 jaar tijd heeft Leefmilieu Brussel zijn koolstofvoetafdruk met 24% verminderd (directe en indirecte uitstoot).

Het nieuwe gebouw van de bosbrigade is het resultaat van een ecologisch bouwproject van Leefmilieu Brussel. Het werd bekroond met de prijs voor “Gezondheid en Comfort” tijdens de Green Solutions Awards in 2019 en met de Europese EMAS-prijs voor zijn architecturale kwaliteiten en zijn integratie in de omgeving. Het gebouw staat in het Zoniënwoud en zorgt voor een productieve uitwisseling met de fauna en flora, en heeft een minimale impact op het milieu.

Evoluerende beroepen, diensten aangepast aan uw behoeften

Werken voor Leefmilieu Brussel, dat is zichzelf ontplooien in een van onze 150 beroepen. Onze werkomgeving is toonaangevend op het vlak van duurzaam beheer, diversiteit en gelijke kansen. Gedreven door sterke waarden zorgen we ervoor dat we evolueren overeenkomstig de doelstellingen van onze opdrachten.

150 zinvolle beroepen
Een boswachter, parkwachters, een werkoverleg bij Leefmilieu Brussel, een naaiatelier met gerecupereerde stoffen, een tuinierster en een tuinier, kinderanimatie tijdens het Groot Milieufeest, de parkwachters van de Hallepoort met de directeur, buffet tijdens een wijkfeest in een duurzame wijk, een parkanimator, een zero afval-winkel
Een boswachter, parkwachters, een werkoverleg bij Leefmilieu Brussel, een naaiatelier met gerecupereerde stoffen, een tuinierster en een tuinier, kinderanimatie tijdens het Groot Milieufeest, de parkwachters van de Hallepoort met de directeur, buffet tijdens een wijkfeest in een duurzame wijk, een parkanimator, een zero afval-winkel
Innovatie
Respect
Verantwoor­delijkheid
Een boswachter, parkwachters, een werkoverleg bij Leefmilieu Brussel, een naaiatelier met gerecupereerde stoffen, een tuinierster en een tuinier, kinderanimatie tijdens het Groot Milieufeest, de parkwachters van de Hallepoort met de directeur, buffet tijdens een wijkfeest in een duurzame wijk, een parkanimator, een zero afval-winkel
Een boswachter, parkwachters, een werkoverleg bij Leefmilieu Brussel, een naaiatelier met gerecupereerde stoffen, een tuinierster en een tuinier, kinderanimatie tijdens het Groot Milieufeest, de parkwachters van de Hallepoort met de directeur, buffet tijdens een wijkfeest in een duurzame wijk, een parkanimator, een zero afval-winkel
Duurzaam beheer
Een boswachter, parkwachters, een werkoverleg bij Leefmilieu Brussel, een naaiatelier met gerecupereerde stoffen, een tuinierster en een tuinier, kinderanimatie tijdens het Groot Milieufeest, de parkwachters van de Hallepoort met de directeur, buffet tijdens een wijkfeest in een duurzame wijk, een parkanimator, een zero afval-winkel
Een boswachter, parkwachters, een werkoverleg bij Leefmilieu Brussel, een naaiatelier met gerecupereerde stoffen, een tuinierster en een tuinier, kinderanimatie tijdens het Groot Milieufeest, de parkwachters van de Hallepoort met de directeur, buffet tijdens een wijkfeest in een duurzame wijk, een parkanimator, een zero afval-winkel
Diversiteit
Een boswachter, parkwachters, een werkoverleg bij Leefmilieu Brussel, een naaiatelier met gerecupereerde stoffen, een tuinierster en een tuinier, kinderanimatie tijdens het Groot Milieufeest, de parkwachters van de Hallepoort met de directeur, buffet tijdens een wijkfeest in een duurzame wijk, een parkanimator, een zero afval-winkel
Een boswachter, parkwachters, een werkoverleg bij Leefmilieu Brussel, een naaiatelier met gerecupereerde stoffen, een tuinierster en een tuinier, kinderanimatie tijdens het Groot Milieufeest, de parkwachters van de Hallepoort met de directeur, buffet tijdens een wijkfeest in een duurzame wijk, een parkanimator, een zero afval-winkel
Gelijke kansen
Een boswachter, parkwachters, een werkoverleg bij Leefmilieu Brussel, een naaiatelier met gerecupereerde stoffen, een tuinierster en een tuinier, kinderanimatie tijdens het Groot Milieufeest, de parkwachters van de Hallepoort met de directeur, buffet tijdens een wijkfeest in een duurzame wijk, een parkanimator, een zero afval-winkel
Een boswachter, parkwachters, een werkoverleg bij Leefmilieu Brussel, een naaiatelier met gerecupereerde stoffen, een tuinierster en een tuinier, kinderanimatie tijdens het Groot Milieufeest, de parkwachters van de Hallepoort met de directeur, buffet tijdens een wijkfeest in een duurzame wijk, een parkanimator, een zero afval-winkel