7

De circulaire economie: een must!

De circulaire economie: een must!

In Brussel bestaat 83% van onze broeikasgasemissies uit indirecte emissies. Het merendeel van de verbruikte goederen en hulpbronnen wordt immers geïmporteerd. Gelukkig wint de circulaire economie terrein en zijn er steeds meer initiatieven, ook dankzij u! De afvalberg verkleinen, de voorkeur geven aan hergebruik, onze natuurlijke hulpbronnen beschermen: Leefmilieu Brussel ondersteunt en begeleidt u, met name op het vlak van duurzame voeding of afvalvermindering. 2019 telde heel wat creatieve en innovatieve projecten om duurzaam te produceren en te consumeren.