Levenskwaliteit en welzijn voor iedereen

Milieuvergunningen: we maken het eenvoudiger!

Levenskwaliteit en welzijn voor iedereen

Milieuvergunningen: we maken het eenvoudiger!

De milieuvergunning is de vergunning die wordt verleend aan professionals en particulieren om een inrichting te exploiteren en daarbij milieuvervuiling te voorkomen.

In september 2019 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe ordonnantie goedgekeurd inzake milieuvergunningen en een nieuw Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO).

Twee doelstellingen:

  • De procedures inzake stedenbouwkunde en leefmilieu vereenvoudigen en rationaliseren
  • Het aanvragen van vergunningen voor ondernemingen en burgers vergemakkelijken

Er werden dit jaar ook hulpmiddelen ontwikkeld om u beter te begeleiden en u kostbare tijd te besparen.

Raadpleeg de praktische gids

Waar gaat het om?

Er werden informatiesessies georganiseerd voor ondernemingen en burgers. Dat was de gelegenheid om terug te komen op het waarom en het hoe van de milieuvergunning.

Tekstversie van de video

[Titel] Wat is een milieuvergunning?

Brussel: 1 miljoen inwoners en een overvloed aan recreatieve en professionele activiteiten. Maar elke nieuwe activiteit kan een bron van overlast worden. Voor sommige activiteiten hebt u vooraf een milieuvergunning nodig, met te respecteren normen en met uit te voeren goede praktijken om overlast te minimaliseren.

[Tussentitel] Een milieuvergunning, wat is dat?

Dit is een vergunning om een installatie te gebruiken of een activiteit uit te voeren die in de lijst staat met wettelijk vastgelegde geklasseerde installaties of activiteiten. Deze geklasseerde installaties variëren van verbrandingsovens over ventilatoren en verwarmingsketels tot opslagplaatsen voor afval.

[Tussentitel] Heeft u een milieuvergunning nodig voor uw bedrijf?

Raadpleeg de lijst op de website van Leefmilieu Brussel. U ontdekt er meteen welke vergunningscategorie voor u van toepassing is.

[Tussentitel] Waar dient een vergunning concreet voor?

De vergunning bewaakt het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van iedereen, alsook het respect voor de natuur.

[Tussentitel] Wat zijn voorbeelden van de belangrijke rol van de milieuvergunning?

Het lawaai van een grote koelinstallatie op een binnenplaats verhindert de bewoners de slaap te vatten. Een milieuvergunning zal deze overlast beperken door de eigenaar te verplichten een akoestisch scherm rond de installatie te plaatsen.

Een grote parking pal in het stadscentrum? De verplichte milieuvergunning eist dat de uitlaatgassen worden behandeld en dat zachte mobiliteit wordt aangemoedigd om de impact op het leefmilieu te verkleinen in de wijk.

De milieuvergunning kan ook een energieaudit opleggen om een onderneming te helpen om haar energieverbruik te verminderen.

En als economische activiteiten gevaarlijke producten gebruiken, dan zal de milieuvergunning hen verplichten ze te bewaren in een lekdichte bak, om zo elk lek en elk risico op vervuiling te verhinderen.

Milieuvergunningen zijn belangrijk voor ons allemaal. U kan de reeds verkregen of in aanvraag zijnde milieuvergunningen bekijken op een kaart van het Brussels Gewest. U vindt deze kaart en alle gewenste informatie op de website van Leefmilieu Brussel.

Ook de meer specifieke aspecten naargelang de activiteitensector werden verduidelijkt.

Tekstversie van de video

[Titel] Zoom op de milieuvergunning

Een juridische tekst is soms moeilijk te begrijpen. Hij roept talloze praktische vragen op, zoals: “Hoe moet ik mijn atelier inrichten? Hoe moet ik mijn afval verwijderen? Hoe respecteer ik de geluidsnormen bij een concert? Hoe sla ik gevaarlijke producten op?”

Begin met het zorgvuldig lezen van de milieuvergunning die op u van toepassing is. Ze omvat alle voorwaarden van de milieuthema’s die specifiek voor uw installaties van belang zijn. Zo wordt een maximaal geluidsniveau bepaald. De manier waarop afval moet verwerkt en verwijderd worden staat aangegeven. De werktijden zijn vastgelegd. En ook de opvolging van het energieverbruik is noodzakelijk.

Om alle kenmerken van uw activiteitensector te begrijpen, raadpleegt u de bijbehorende gids. Alle ondernemersgidsen zijn beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel. Deze gidsen bieden u handige checklists en onderhoudslijsten waarmee u uw activiteit beter kunt beheren.

Vergeet ook niet om uw vergunning tijdig aan te passen. Bij een bedrijfsoverdracht, verhuizing, verandering van activiteit of installatie, moet u dit melden aan de instantie die uw vergunning heeft verleend. Uw vergunning is 15 jaar geldig. Dankzij een vereenvoudigde procedure kunt u de vergunning makkelijk met nog eens 15 jaar verlengen. Denk er wel aan om uw aanvraag minstens 1 jaar voor de verstrijkdatum van uw vergunning in te dienen.

Meer informatie over de milieuvergunning vindt u op de website van Leefmilieu Brussel onder het tabblad ‘Milieuvergunning’.

Een vergunning aanvragen: easy!

Om de vergunningsaanvraag te vergemakkelijken, helpt het interactieve platform Easypermit bij het samenstellen van uw dossier per sector, op basis van de meest voorkomende ingedeelde inrichtingen. Dankzij het platform kunnen (toekomstige) exploitanten tijd besparen en rechtstreeks toegang krijgen tot de tools, kaarten, website en informatie.

Gebruik EasyPermit

Vóór easyPermit

Slechts 10% van de vergunningsaanvragen is volledig bij de indiening. Waarom?

  • Verouderde formulieren
  • Complexiteit van de gevraagde informatie
  • Gebrek aan hulp en begeleiding

Met easyPermit

Meer dan 30% van de aanvragen is bij de eerste ontvangst volledig. Waarom?

  • Beter begrip van de procedure
  • Gemakkelijk bij te werken elektronisch formaat
  • Minder papiergebruik

Evolutie van de volledige vergunningsaanvragen bij de eerste ontvangst van het dossier.

Een auto in een carwash

Andere hulpmiddelen om u te begeleiden