De circulaire economie: een must!

Brudaweb optimaliseert het afvalbeheer voor bedrijven

De circulaire economie: een must!

Brudaweb optimaliseert het afvalbeheer voor bedrijven

Sinds 2018 moeten alle ondernemingen die (al dan niet gevaarlijk) afval inzamelen, verwerken, verhandelen of als makelaar beheren, jaarlijks een verslag over hun afvalbeheer indienen. Dit jaar werd er een webtool ontworpen om de procedure te vereenvoudigen: Brudaweb. Met dit proces worden de gegevensverzameling en -analyse geoptimaliseerd, en tegelijk wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de circulaire economie.
Wist u dit?
Eind 2019 hebben reeds 250 bedrijven die actief zijn in de Brusselse sector van de afvalinzameling of -verwerking van dit digitale platform gebruikgemaakt.

Minder papier, meer voorzieningen

Elke afvalbeheerder heeft een uniek profiel om toegang te krijgen tot het platform, op basis van zijn ondernemingsnummer en activiteiten. Hij kan zijn rapport geleidelijk aan opstellen. Hij kan ook automatische herinneringen en berichten met nuttige correcties ontvangen. Het platform vermindert het papierverbruik aanzienlijk. In 2020 zal Leefmilieu Brussel nauw blijven samenwerken met de bedrijven om het platform nog gebruiksvriendelijker te maken. Geleidelijk aan wordt Brudaweb het enige loket voor alles wat met afval te maken heeft.

Bezoek de Brudaweb-website
Schrijf u in