Levenskwaliteit en welzijn voor iedereen

Good Soil, een strategie om onze bodem te beschermen

Levenskwaliteit en welzijn voor iedereen

Good Soil, een strategie om onze bodem te beschermen

Tot nu toe was de bescherming van de bodem in Brussel vooral gericht op het beheer van verontreiniging door chemische stoffen. In 2019 pakten we het anders aan!

Sinds 2015 werden heel wat terreinen gesaneerd en kregen een nieuwe bestemming. In de toekomst zal dit beleid worden voortgezet en zelfs versterkt.

Leefmilieu Brussel wil het bodembeheer en de bodembescherming optimaliseren met de nieuwe Good Soil-strategie. In 2019 werd via de organisatie van het Good Soil-colloquium gestart met een denkoefening over deze nieuwe strategie in samenwerking met het grote publiek en met private en publieke partners.

Het Good Soil-colloquium

Sprekers aan het woord in het auditorium van Leefmilieu Brussel

> 200
deelnemers

Een persoon achter een lessenaar spreekt voor een publiek

> 10 sprekers actief in het domein van bodembeheer en -bescherming

Een spreker aan het woord met een micro

2
rondetafelgesprekken

Iedereen is aan het woord gekomen, om gedachten uit te wisselen met experts en ideeën door te geven om het beheer van de Brusselse bodem te optimaliseren.

Portretfoto van Pascal Durdu

We moeten opnieuw leren hoe we de bodem kunnen voeden. Dit kan door organisch afval aan de oppervlakte af te breken om de regenwormen te voeden, om een gestructureerde en doorlatende bodem te hebben waarin water goed kan insijpelen.

Pascal Durdu
Brusselaar, bodemliefhebber en lid van Farming for Climate

Portretfoto van Nathalie Van Den Abeele

De toenemende ondoordringbaarheid vormt een bedreiging voor de Brusselse bodem. Mensen zijn zich er niet voldoende van bewust dat de bodem de planten ondersteunt die in onze basisbehoeften voorzien: ademen, eten en drinken.

Nathalie Van den Abeele
vertegenwoordigster van La Grange en Ville (vzw) en groentekweekster in Anderlecht

Portretfoto van Francisco Davila

Om de toenemende ondoordringbaarheid tegen te gaan en de bodem beter te respecteren, moeten we onze verstedelijking herbekijken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van duurzame materialen of door ruimte te laten voor de ontwikkeling van stadslandbouw.

FRANCISCO DAVILA
Centre d’Ecologie Urbaine – Coördinator van het project Citoyens pour la dépollution des sols

Transversale acties

Er worden verschillende werkgroepen transversaal georganiseerd met de verschillende departementen van Leefmilieu Brussel, in het bijzonder:

  • In samenwerking met het Departement Water: om het regenwaterbeheer en de insijpeling te optimaliseren.
  • In samenwerking met de Afdeling Groene ruimten: ontwikkeling van een project ter ondersteuning van de stadslandbouw ter verbetering van de bodemkwaliteit.

Deze groepen willen de eerste concrete acties starten en een BODEM-plan uitwerken tegen 2022.

De dienst Bodemfacilitator heeft momenteel opdrachten die verder reiken dan enkel de dossiers over bodemverontreiniging. Hij is met name betrokken bij projecten ter ondersteuning van duurzame landbouw of andere initiatieven met betrekking tot het behoud van de kwaliteit van de Brusselse bodem.

Bekijk het opleidingsprogramma