De circulaire economie: een must!

Leve de circulaire economie!

De circulaire economie: een must!

Leve de circulaire economie!

Sinds 2016 ondersteunt de projectoproep “Be Circular Be Brussels” projecten in de circulaire economie. Het gaat om innovatieve projecten, geleid door privébedrijven, verenigingen of zelfstandigen. Die worden ondersteund met 30.000 tot 200.000 euro aan subsidies, afhankelijk van de categorie. Elk jaar is de lancering van de projectoproep een gelegenheid om de Brusselse actoren van de circulaire economie samen te brengen. Dit is een groeiende gemeenschap die staat te popelen om nieuwe uitdagingen aan te gaan!
Twee mannen herstellen een stofzuiger, een vrouw kijkt toe

Be Circular in 2019, dat waren:

74
ingediende projecten, waaronder 26 winnende projecten

Meer weten
1.959.611
aan subsidies in totaal
105
gecreëerde arbeidsplaatsen (voltijdsequivalenten - rechtstreeks en onrechtstreeks)

Interview

Drie vragen aan Julien Dumont, coördinator van Be Circular voor Leefmilieu Brussel.

Elk jaar ontdekken we nieuwe spelers en projecten van steeds grotere kwaliteit, in overeenstemming met de klimaat- en milieudoelstellingen van het Gewest. De projecten zijn ook financieel haalbaar.

We stellen vast dat de aanvragen afkomstig zijn van verschillende soorten organisaties: coöperaties, bedrijven in de sociale economie, naamloze vennootschappen, bvba’s ... En er is een duidelijke evolutie in het aantal coöperaties (10 van de 26 laureaten in 2019).

In de bouwsector zijn er de laatste jaren steeds meer projectindieners die geïnteresseerd zijn in de circulaire economie, waaronder enkele grote bedrijven in volle transitie. In de andere sectoren zijn de meeste projectindieners werkzaam in bedrijven die in eerste instantie zijn opgericht met het oog op de circulaire economie. Er zijn ook oud-laureaten die nieuwe projecten indienen (acht oud-laureaten dit jaar). Maar er zijn slechts weinig “klassieke” ondernemingen die radicale veranderingen lijken door te voeren.

Er is een evolutie van het potentieel voor nieuwe werkgelegenheid: voor de eerste drie edities samen waren er in totaal 230 directe en indirecte arbeidsplaatsen. Met de editie van 2019 zullen er naar schatting 105 banen gecreëerd worden, waarvan 38 directe banen. Het bedrag van de toegekende subsidies is hoger, namelijk bijna 2 miljoen euro dit jaar (tegenover 1,7 miljoen in 2018). Er is ook een groei in het aantal 3R-projecten (“reduce, reuse, recycle”).

Werk niet in je eentje! Er zijn vele mogelijkheden voor gratis begeleiding bij de oprichting van bedrijven; dat is kostbare hulp bij de start van een project. Maak gebruik van het netwerk van beschikbare deskundigen en hulpmiddelen, ontmoet voormalige laureaten en zet partnerschappen op. Denk vooral goed na over het verband tussen het te ontwikkelen project en de milieudoelstellingen van het Gewest (zie kader). En vraag tot slot om financiële steun als het project uitgewerkt is en klaar is om gelanceerd te worden!

Portretfoto van Julien Dumont
Een vrouw achter een lessenaar spreekt voor een publiek

In actie voor de circulaire economie!

  • Ontdek het gewestelijk programma voor de circulaire economie en de steun die wordt aangeboden in het kader van de projectoproep Be Circular: een platform voor wie op zoek is naar informatie, inspiratie, ondersteuning en financiering!

    Bezoek de website van Be Circular
  • De circulaire ervaring in Brussel

    Het boek “Circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” (gepubliceerd in 2019) belicht de initiatieven die de economie van de toekomst uittekenen. Het biedt een mooi overzicht van de realiteit op het terrein en een aantal nieuwe denkpistes!

    Bestel het boek