Levenskwaliteit en welzijn voor iedereen

Levenskwaliteit en welzijn voor iedereen

We kunnen allemaal bijdragen aan het behoud van de levenskwaliteit in de stad. Dat is ook de bestaansreden van onze milieuregelgeving. In 2019 zijn er acties ondernomen om u beter te informeren over de procedures voor vergunningsaanvragen en de regelgeving op het gebied van milieu, energie en dierenwelzijn. Velen onder u hebben een bijdrage geleverd aan het debat over mogelijke aanpassingen aan de reglementeringen en de vereenvoudiging van de procedures. Ongeacht of u een professional bent of een gewone burger: de stad van morgen behoort u toe!