Levenskwaliteit en welzijn voor iedereen

Gedaan met geluidsoverlast

Levenskwaliteit en welzijn voor iedereen

Gedaan met geluidsoverlast

Leefmilieu Brussel behandelt elke dag klachten van burgers en/of voert inspecties uit rond een hele reeks onderwerpen (milieuvergunningen, afval, energieprestatie van gebouwen, de natuur, elektromagnetische straling, bodem ...). Ze hebben betrekking op respect voor het milieu of dierenwelzijn, maar één onderwerp springt in het bijzonder in het oog: geluidsoverlast!

Vliegtuigen, feestelijke activiteiten, lawaaierige buren ... Het zijn allemaal bronnen van lawaai die de levenskwaliteit in de stad verstoren. Om die te beschermen, zorgen we ervoor dat de geluidsnormen worden nageleefd en dat burgers en professionals goed worden geïnformeerd.

Verdeling van de proces-verbalen opgesteld door Leefmilieu Brussel in 2019 voor overtredingen inzake geluidsoverlast door vliegtuigen, dierenwelzijn, en respect voor het milieu.

Geluidsoverlast
Dierenwelzijn
Leefmilieu

Acoustic Day

Leefmilieu Brussel heeft als opdracht het akoestisch comfort in de woningbouw te bevorderen. Om bouwprofessionals beter te informeren over bestaande oplossingen werd in 2019 het eerste Acoustic Day-salon georganiseerd. Dat was een gelegenheid om mensen te sensibiliseren, hen te herinneren aan de geluidsnormen en hulpmiddelen aan te bieden, en tegelijk een netwerk van professionals en geluidsdeskundigen uit te bouwen.

De eerste Acoustic Day in 2019

25 standhouders
13 interventies en conferenties
250 deelnemers
Mensen die discussiëren in het atrium van Leefmilieu Brussel

Herrie in de lucht

Vliegtuigen verstoren de rust in dichtbebouwde gebieden en zijn nefast voor onze nachtrust. Vliegtuiglawaai kan een aanzienlijke invloed hebben op onze levenskwaliteit.

Kerncijfers

Luchtverkeer = 2de bron van geluidsoverlast (na het wegverkeer). In 2019 werd voor 6.110.000 euro aan dwangsommen gevorderd.

In het kader van het plan QUIET.BRUSSELS-plan waakt Leefmilieu Brussel over de levenskwaliteit van de Brusselaars door de naleving van de geldende normen te garanderen. In 2019 werd het netwerk van geluidsmeters uitgebreid om uw rust te beschermen. De geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer wordt door dit netwerk gemeten. Op deze manier kunnen er strafmaatregelen genomen worden tegen luchtvaartmaatschappijen die de normen niet naleven.

Ontdek QUIET.BRUSSELS

Tekstversie van de video

[Titel] Vliegtuiglawaai. Brussel waakt over je oren.

Brussels Airport ligt op minder dan 5 km van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dag in, dag uit, het hele jaar door vliegen duizenden vliegtuigen van en naar de luchthaven, waarvan sommige over de hoofdstad vliegen.

Om de geluidsimpact op de bewoners te beperken, is het maximaal toelaatbare geluidsniveau op de grond vastgelegd in de gewestelijke regelgeving.

Dankzij deze wetgeving kan de luchthaven blijven functioneren terwijl de geluidshinder op de grond beperkt blijft.

Jammer genoeg leven niet alle vliegtuigen deze geluidsnormen na, waardoor het luchtruim gecontroleerd moet worden om inbreuken vast te stellen en ze te beboeten.

Sinds 1995 heeft Leefmilieu Brussel een netwerk van geluidsmeters uitgebouwd, dit netwerk registreert het geluid van vliegtuigen die over het Gewest vliegen.

Als er een inbreuk wordt vastgesteld, dan stuurt Leefmilieu Brussel een proces-verbaal naar de luchtvaartmaatschappij en naar het Brussels parket dat zes maanden de tijd heeft om te beslissen of het de maatschappij vervolgt of niet.

Als het parket niet overgaat tot strafrechtelijke vervolging, dan kan Leefmilieu Brussel de luchtvaartmaatschappij rechtstreeks sanctioneren met een alternatieve administratieve geldboete van maximaal 125.000 euro in geval van meerdere overtredingen.

Want voor Leefmilieu Brussel is er maar één prioriteit, de gezondheid van Brussel en haar inwoners!

Bent u ook bezorgd over geluidsoverlast veroorzaakt door vliegtuigen?

U kunt op elk moment de Webnoise-pagina raadplegen. Op een kaart vindt u alle gegevens verzameld door het netwerk van geluidsmeters van het Gewest.

Zo heeft het Brusselse luchtruim geen geheimen meer voor u.

Leefmilieu.brussels/webnoise