En morgen?

En morgen?

Op het ogenblik dat dit jaarverslag van 2019 wordt verspreid, worden we geconfronteerd met de pandemie van het coronavirus, die onze levens begin 2020 overhoop haalt.

Bent u klaar voor de transitie?

Deze crisis is meer dan ooit een gelegenheid voor Leefmilieu Brussel om te herinneren aan het belang van de transitie naar een meer rechtvaardige en duurzame samenleving in de komende jaren.

We moeten onze waardevolle natuurlijke hulpbronnen beschermen en de lokale economie ontwikkelen. Samen met u kunnen we op gewestelijk niveau koolstofneutraliteit bereiken. Dankzij uw engagement, uw kleine dagelijkse inspanningen, uw projecten als burger en als professional, en uw steun!

Wij willen alle Brusselaars en ook u bedanken!

De uitdagingen van morgen zijn en zullen talrijk zijn! We zullen ambitieuze doelstellingen vastleggen om uw levenskwaliteit en die van uw kinderen te beschermen in de stad van morgen.

Wij staan aan uw zijde om u te begeleiden, u te ondersteunen en samen de uitdagingen voor de toekomst aan te gaan.

We willen alvast iedereen bedanken om dit jaarverslag van 2019 te lezen en voor jullie bijdrage van de voorbije 30 jaar.

Tekstversie van de video

[Titel] Brussel over 30 jaar

[Emilie Lavender, Waterprojectbeheerder, in het Frans]

“Ik stel me Brussel over 30 jaar een stuk groener voor, een stuk blauwer. Ik hoop dat er meer burgerparticipatie zal zijn, dat er verbeterde partnerschappen met andere overheidsdiensten zullen komen, dat er inderdaad een betere integratie zal zijn van alle milieudoelstellingen die we hier ontwikkelen. Dat is het, ik ben vrij optimistisch en ik hoop dat te blijven.”

[Frédéric Fontaine, Directeur-generaal, in het Frans]

“Ik stel me voor dat Brussel over 30 jaar een voorbeeldstad is, die alle anderen de weg zal hebben gewezen hoe de uitdagingen van onze tijd aan te gaan.”

[Inge Pieyns, Administratief medewerkster, in het Nederlands]

“Ik hoop dat toekomstige generaties in Leefmilieu Brussel ons werk zullen verderzetten, in dezelfde zin, zodanig dat de mensen zich er zeer bewust van worden dat het echt belangrijk is. Dat wij, allemaal, elk ons steentje bijdragen.”

[Slot]

Bedankt iedereen voor uw bijdrage in de afgelopen 30 jaar… en voor alles wat we in de toekomst zullen bereiken… Zodat Brussel met ambitie de uitdagingen van de transitie tegemoet treedt.