Brusselaars in actie!

Brusselaars in actie!

Steeds meer Brusselaars komen net als u in actie om het klimaat te beschermen, sluiten zich aan bij bestaande initiatieven of ontwikkelen nieuwe projecten in de buurt, op school of op het werk. De klimaatverandering voedt het debat en mobiliseert alle generaties. De gevolgen voor de economie, de maatschappij en het milieu zetten aan tot actie. De duurzame generaties, van 16 tot 86 jaar, hebben dit begrepen en stellen inspirerende projecten voor. De transitie komt er dankzij u!

Alle generaties

In 2019 werd dit enthousiasme voor het klimaat in de schijnwerpers gezet via de “Duurzame generaties”!

Om de Brusselaars te inspireren heeft Leefmilieu Brussel een tiental projectleiders geselecteerd, burgers van alle leeftijden, die bijdragen tot de bescherming van het milieu en de levenskwaliteit in de stad. Het hele jaar door werden ze individueel en collectief begeleid bij de ontwikkeling van hun project en de promotie ervan. Ontdek de initiatieven van deze enthousiaste generaties!

Bezoek de website

Feest op school

Genieten van een heerlijk schoolfeest en tegelijkertijd zorg dragen voor het milieu: het kan! Dit jaar kozen 5 Eco-Schools voor een “ecofriendly” organisatie van hun feest.

Inspirerende acties die ook aanzetten om na te denken over onze dagelijkse praktijken:

  • Minder afval door het gebruik van herbruikbare of biologisch afbreekbare bekers/borden/bestek.
  • Duurzame voeding, met een vegetarisch, biologisch, lokaal, seizoensgebonden alternatief, zelfgemaakte producten, water met een smaakje ...
  • Decoratie met gerecupereerde voorwerpen.
  • Duurzame geschenken voor de tombola: planten, waardebonnen voor een dienst voor de hele school ...
  • Workshops en voorstellingen over milieuthema’s (zero afval-producten maken, reuzenspellen huren ...)
Een veertigtal kinderen op een speelplaats met een drinkfles

Ouders, kinderen en leerkrachten: ze waren allemaal betrokken bij het project, zowel voor de animatie van de activiteiten als voor de logistiek. In totaal: 5 scholen die meededen, 5.000 mensen gesensibiliseerd. Voor de ontwikkeling van hun project werden deze scholen begeleid door COREN vzw en gesteund door Leefmilieu Brussel.

Een gids over schone lucht op school

Om de scholen te begeleiden bij het behoud van de kwaliteit van de binnenlucht, heeft Leefmilieu Brussel een gids ontwikkeld voor de directies, het personeel en de schoolartsen.

Deze gids herinnert het schoolpersoneel aan de impact van chemische, biologische en fysische vervuilende stoffen op de binnenlucht. Hij beschrijft nuttige acties, dagelijkse handelingen en jaarlijks onderhoud dat moet worden uitgevoerd om de kwaliteit van de binnenlucht te behouden. Aan het einde van de gids wordt een checklist als geheugensteuntje aangeboden, om het werk van het schoolpersoneel te vergemakkelijken.

Ontdek de Gids voor schone lucht op school

Jonge Zaaiers van duurzame ideeën

Ze zijn tussen de 15 en 18 jaar oud en tonen steeds meer engagement. Ze doen mee aan de klimaatmarsen en willen hun kennis van de milieuproblematiek delen en andere jongeren bewustmaken van de klimaatkwestie.

De vereniging Semeurs d’idées durables houdt het niet alleen bij woorden, ze wil jongeren ook uit hun comfortzone halen. In team en met een jonge coach worden ze voor een debat uitgenodigd om voor of tegen een milieukwestie te argumenteren. Soms bestaat de oefening er zelfs in tegen hun eigen ideeën in te gaan! Dit proces helpt hen om zich de inhoud eigen te maken en hun standpunt beter te verdedigen.

In 2019 hebben de Semeurs d’idées durables acht klassen gemobiliseerd en meer dan 1.000 jongeren bereikt.

Met de steun van Leefmilieu Brussel hebben de Semeurs d’idées durables debatten georganiseerd in het BEL. Maak kennis met hun activiteiten door hun nieuwsberichten te volgen en deel te nemen aan hun gratis programma.

Volg de Facebookpagina

BELEXPO

Dit jaar verwelkomde BELEXPO 16.994 bezoekers, waaronder 472 groepen: niet alleen scholen, maar ook kinderen op kamp, volwassenen in opleiding, alfabetiseringsgroepen en gezinnen.

BELEXPO toont het grote publiek, via een parcours vol avonturen, hoe we concreet actie kunnen ondernemen voor het klimaat. Met een interactieve armband is het mogelijk gegevens vast te leggen om na het bezoek de inhoud te verdiepen en er een educatief project van te maken. Sinds dit jaar organiseert BELEXPO ook verjaardagsfeestjes en bezoeken in combinatie met wetenschappelijke workshops.

In 2019 werd de website van de tentoonstelling vernieuwd!

Tekstversie van de video

[Christophe Vermonden, Leefmilieu Brussel, in het Frans]

“We zijn hier in het gebouw van Leefmilieu Brussel, de gewestelijke administratie voor leefmilieu en energie. En we bouwen aan een permanente expo over de stad van vandaag en de stad van morgen.

Het is belangrijk voor Leefmilieu Brussel om deze expo te organiseren, want onze missie is om bij te dragen aan de levenskwaliteit van de Brusselaar en aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het één gaat niet zonder het ander.”

[Louis Grippa, Clepsydre Communication, in het Frans]

“Het concept en het idee voor deze expo zijn al heel oud. De eerste ideeën dateren al van 10 jaar geleden.”

[Christophe Vermonden]

“Doorheen het hele proces was er inspraak van de bevolking. Er waren scholen die waakten over de doeltreffendheid van de inhoud. En er waren leerkrachten die meewerkten aan de digitale en pedagogische strategie.”

[Mevrouw Rybowski, leerkracht, in het Frans]

“Ik denk dat deze expo een heel goed idee is. Zeker met de interactieve spelletjes, want spelenderwijs leer je het meeste. En door de leerlingen nu bij te scholen, zullen zij de boodschap doorgeven aan hun kinderen, en zo kunnen we onze slechte gewoontes op termijn veranderen.”

[Louis Grippa]

“De bedoeling is dat kinderen tussen 10 en 14 jaar, met hun school of met hun familie, via deze expo inzicht krijgen in alle aspecten van leefmilieu in de stad. Een ervaring die hen zin geeft om concrete acties te ondernemen, op school of thuis, om te proberen onze manier van leven te veranderen zodat in de toekomst het leven in de stad aangenamer kan worden.”

Bezoek de website van BELEXPO
Volg het nieuws op Facebook

Collectieve acties van burgers

De projectoproep “Vooruit met de wijk” heeft nu een eigen platform, dat duurzame projecten onder leiding van burgercollectieven in Brussel samenbrengt.

Het doel: informatie bieden aan personen die buren en vrienden willen verenigen rond een duurzaam project. Voeding, behoud van de biodiversiteit, energie-, afval- en waterbeheer: de website biedt alle praktische informatie, hulpmiddelen en nuttige contacten om aan de slag te gaan!

Er is ook elk jaar een projectoproep om begeleiding en financiering te krijgen. In 2019 werden 61 projecten gesteund!

Tekstversie van de video

Jouw wijk, jouw buren, jouw ideeën voor een duurzamere en meer solidaire stad, waar het gewoon aangenamer is om te leven.

Een collectieve moestuin, een wijkcompost, een project rond duurzame voeding, zero afval-workshops, repair cafés, een give box, een kippenhok, enz. Realiseer een van deze of alle projecten in jouw wijk. Al duizenden Brusselaars zijn eraan begonnen. Waarom jij niet? Het is heel gemakkelijk. Breng een groep vrienden, buren of collega’s bij elkaar rond een project. Antwoord op de projectoproep ‘Vooruit met de wijk’ en geniet van begeleiding en financiële steun. Leefmilieu Brussel helpt je om jouw ideeën concreet te maken. Samen gaan we vooruit met de wijk!

Meer weten? www.leefmilieu.brussels/vooruitmetdewijk

Bezoek het platform