— Circulaire economie

De Good Food 2-strategie, een gezamenlijke denkoefening

Leestijd: 2 minuten

De Good Food-strategie heeft een lange weg afgelegd sinds haar lancering in 2015. Na een eerste balans in 2020 was ze in heel 2021 het voorwerp van een gezamenlijke denkoefening, die in 2022 uitmondde in de Good Food 2-strategie.

Een collectieve benadering

De Good Food-strategie streeft naar duurzamere voeding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2020 werd ze geëvalueerd tijdens een participatief proces met de actoren op het terrein, de verenigingswereld en de betrokken overheidsinstanties (zie de thematische pagina van het jaarverslag 2020). Hieruit bleek het belang van een sectoroverschrijdende aanpak voor de opbouw en sturing van een duurzaam voedselbeleid. Daarom werd de Good Food 2-strategie gezamenlijk opgesteld om tot een collectief gedragen strategie te komen.

De Good Food 2-strategie (2022-2030) moet het voedingssysteem veranderen naar meer lokale, biologische voeding in korte keten die voor iedereen toegankelijk is!

Begin 2021 werd de gezamenlijke denkoefening gestart met een online-evenement, dat door 120 mensen werd bijgewoond. Het doel? De informatie over de evaluatie verbeteren en de aanzet geven tot een gezamenlijke denkoefening via thematische werkgroepen.

De evaluatie was gespreid over een volledig jaar en bestond uit werkgroepen en het organiseren van focusgroepen. Dit alles in samenwerking met de Good Food-participatieraad, die vertegenwoordigers van de voedingssector, de milieusector, de economische sector, de sociale sector en de gezondheidszorg verzamelt.

Werkgroep

11
bijeenkomsten
15 tot 25
personen/workshop

Participatieraad

4
vergaderingen
18
leden

De slotconferentie in september werd bijgewoond door 160 personen. Er werd van gedachten gewisseld en er waren veel ontmoetingen (tussen mensen die elkaar door de lockdown maanden niet hadden gezien), met het oog op:

  • het laten samensmelten van ideeën;
  • het bepalen van de prioritaire doelstellingen en acties;
  • het vinden van een gedeeld draagvlak voor de strategie;
  • het bepalen van concrete maatregelen.

Er werden 10 pijlers gedefinieerd, met hun strategische en operationele doelstellingen.