— Circulaire economie

Shifting Economy: de gewestelijke economische transitie stimuleren

Leestijd: 2 minuten

Na de gezondheidscrisis hebben veel mensen mogelijkheden gezien voor een overgang naar een circulaire, koolstofarme economie met respect voor mens en natuur. Deze overgang is van essentieel belang om het hoofd te kunnen bieden aan de klimatologische, milieugerelateerde, sociale, economische, demografische en gezondheidsuitdagingen van de 21ste eeuw.

De Gewestelijke Strategie voor Economische Transitie

In 2021 heeft de Gewestregering een transitiestrategie voor de Brusselse economie tegen 2030 ontwikkeld. Het doel? De economie koolstofvrij maken en de sectoren van de circulaire economie verder ondersteunen. Deze strategie heeft een dubbele ambitie:

  • aan de eisen inzake milieu en grondstoffenbeheer voldoen;
  • mogelijkheden benutten om nieuwe sectoren te creëren waarvan de banen niet verplaatst kunnen worden naar het buitenland.

De Gewestelijke Strategie voor Economische Transitie is mede tot stand gekomen via 10 werkgroepen met publieke en private actoren van de Brusselse economie.

Plaats voor de actoren van de nieuwe economie

In 2021 hebben institutionele actoren, partners en bedrijven elkaar tijdens de Week van de Transitie ontmoet om de economische uitdagingen te bespreken, met name tijdens twee evenementen:

  • Het symposium "De economie van morgen", gericht op partners en institutionele actoren (346 inschrijvingen) – met in het bijzonder de lezing van Kate Raworth, auteur van "Doughnut Economics": Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist"

3 plenaire
zittingen

4 workshops

30 sprekers
  • De "Fail and Grow"-avond ter gelegenheid van de 5de verjaardag van Greenbizz en bedoeld voor ondernemers (196 inschrijvingen)

De projecten steunen

De Be Circular-projectoproep, die in 2016 werd gelanceerd, steunt jaarlijks verschillende laureaten (zelfstandigen, verenigingen of bedrijven) met financiering voor de ontwikkeling van vernieuwende duurzame projecten die beantwoorden aan de principes van de circulaire economie. Waardevolle hulp om de nieuwe economie te ondersteunen!

Be Circular 2021

90 kandidaten waaronder 40 winnende projecten

3.645.513 euro subsidies

199,3 VTE gecreëerd (schatting op drie jaar)