— Natuur in de stad

Stop invasieve soorten!

Leestijd: 2 minuten

In 2021 werd in de drie gewesten het project Life Riparias opgestart, gecoördineerd door Leefmilieu Brussel. Het heeft tot doel de biodiversiteit te beschermen door de ontwikkeling van bepaalde invasieve uitheemse soorten op te volgen. Het eerste doelwit is de rode Amerikaanse rivierkreeft.

In Grez-Doiceau, Waals-Brabant, werden in het jaar 2021 duizenden rode Amerikaanse rivierkreeften uitgeroeid. Deze invasieve uitheemse soort had een vijver volledig gekoloniseerd, met negatieve gevolgen voor vissen, amfibieën en het volledige watermilieu.

De vijver werd na het redden van de vissen drooggelegd en er werd een half ingegraven barrière geplaatst om de verspreiding van de rivierkreeften te voorkomen. Na twee jaar drooglegging zal de vijver worden hersteld en zullen de teams nagaan of de uitroeiing gewerkt heeft.

Een vernieuwend project om de rivieren te saneren

Deze operatie werd uitgevoerd in het kader van het project Life Riparias (Reaching Integrated and Prompt Action in Response to Invasive Alien Species), dat de periode 2021-2026 bestrijkt.

Life Riparias wordt gecoördineerd door Leefmilieu Brussel, in samenwerking met tien partners in de drie Belgische gewesten.

In een eerste fase richt het project zich op verschillende soorten planten en rivierkreeften die voorkomen langs rivieren en in vijvers in de bekkens van de Dijle, de Zenne en de Mark. De doeltreffendheid van de acties zal worden geëvalueerd aan de hand van kwantitatieve indicatoren voor bepaalde belangrijke soorten, zoals de reuzenbalsemien en de grote waternavel.

Dit vernieuwende project wordt medegefinancierd door de Europese Unie (LIFE-programma) en de drie gewesten, voor een totaal geraamd budget van 7 miljoen euro.

Het project Life Riparias richt zich op verschillende soorten planten en rivierkreeften.