— Zero koolstof

Klimaatverandering: lokale acties steunen

Leestijd: 2 minuten

Veel lokale initiatieven dragen bij tot het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en tot aanpassingen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Ze worden georganiseerd door de lokale overheid of door burgercollectieven en krijgen via projectoproepen steun van Leefmilieu Brussel.

Financiering van de projecten van gemeenten en OCMW's

In 2021 werd voor de tweede editie van de projectoproep ‘Klimaatactie’ een budget van 4.430.000 euro uitgetrokken voor de methodologische en financiële ondersteuning van gemeenten en OCMW's die duurzame projecten willen opstarten in het kader van hun bevoegdheden, bijvoorbeeld:

  • een lokaal mobiliteitsplan of een plan voor overstromingspreventie;
  • acties voor duurzame voeding of afvalvermindering;
  • sensibilisering rond energiebesparing;
  • enz.

Dit jaar werden er extra inspanningen gedaan om de burgers te betrekken bij het bedenken en uitvoeren van de projecten. Naast subsidies biedt Leefmilieu Brussel een begeleidingsprogramma en thematische informatiesessies aan.

Totale budget 20214.430.000 euro

7 geselecteerde gemeenten voor de ontwikkeling
van een
Klimaatactieprogramma

4 mobiliteits-
projecten

10 Good Food-
projecten

8 Zero Afval-
projecten

22 Natuur in de stad-
projecten

Financiële hulp en begeleiding voor burgercollectieven

De projectoproep ‘Vooruit met de wijk’ biedt financiële steun en professionele begeleiding aan gemotiveerde burgercollectieven die een klimaat- en milieuproject ontwikkelen. Jaar na jaar worden de projecten steeds ambitieuzer, meer solidair en vernieuwend: moestuinen, boomgaarden, bijenkasten, kookworkshops, buurtcompostering, lokale uitwisselingssystemen, weggeefwinkels, projecten om straten te vergroenen, enz.

Projectoproep ‘Vooruit met de wijk’

Jouw wijk, jouw buren, jouw ideeën voor een duurzamere en meer solidaire stad, waar het gewoon aangenamer is om te leven.

Een collectieve moestuin, een wijkcompost, een project rond duurzame voeding, zero afval-workshops, repair cafés, een give box, een kippenhok, enz. Realiseer een van deze of alle projecten in jouw wijk. Al duizenden Brusselaars zijn eraan begonnen. Waarom jij niet? Het is heel gemakkelijk. Breng een groep vrienden, buren of collega’s bij elkaar rond een project. Antwoord op de projectoproep ‘Vooruit met de wijk’ en geniet van begeleiding en financiële steun. Leefmilieu Brussel helpt je om jouw ideeën concreet te maken. Samen gaan we vooruit met de wijk!

Meer weten? https://www.leefmilieu.brussels/vooruitmetdewijk

115.000 euro voor 14 nieuwe participatieve duurzame wijken die op lange termijn worden begeleid

262.000 euro voor 62 thematische projecten van burgercollectieven