— Levenskwaliteit

Good Soil-enquête: de stem van de burger

Leestijd: 2 minuten

"Wat vindt u van de bodem?" Lionel Sombré, een inwoner van Oudergem, antwoordde op de burgerenquête die in september 2021 door Leefmilieu Brussel werd gelanceerd. Het doel? Begrijpen wat de bezorgdheden zijn van de Brusselse bevolking, om de voorbereiding van het toekomstige Bodemplan te sturen. Hij deelt met ons zijn enthousiasme voor het initiatief.

Waarom hebt u op deze enquête geantwoord?

Als burger ben ik zeer gemotiveerd door het idee dat ik kan bijdragen aan het uitstippelen van het overheidsbeleid, als vorm van publieke dienstverlening. Naast de enquête werd ons tuintje in Oudergem geselecteerd voor een bodembemonstering. Het geheel van de bij de burgers genomen stalen moet een bruikbaar beeld geven van de bodemtoestand in Brussel.

Hoe behandelt u uw eigen grond?

Het gazon was niet erg mooi. Een tiental jaar geleden besloten we om het "met rust te laten": geen kunstmest, geen pesticiden, maar ook niet maaien. Alleen wat kruiden en compost. En beetje bij beetje zagen we de heel lemige bodem beter worden en kwam de waterhuishouding in evenwicht. Er hebben zich veel bestuivende insecten gevestigd. Maar zoiets kost natuurlijk tijd.

Wat zijn uw grootste bezorgdheden rond bodemkwaliteit?

Bodemverontreiniging is een zeer belangrijk probleem, maar er is meer. Vooral in de stad moet er echt iets worden gedaan tegen de verharding en om het grondwater te beschermen. Het gaat dus niet alleen om het beheer van de groene ruimten. Er is veel verharding in Brussel en ik denk dat er strengere regels nodig zijn om de bodem te beschermen.

Wat vindt u van de Good Soil-aanpak?

Het is echt interessant en nuttig om in een stad een globale aanpak te hebben die rekening houdt met de verschillende bodemproblemen. De bodem is belangrijk erfgoed: hij laat zich niet becijferen maar is essentieel voor onze levenskwaliteit. We moeten nu echt in actie komen om hem te beschermen!