— Natuur in de stad

Re-creatie: vergroening van de speelplaatsen

Leestijd: 2 minuten

Waarom zouden we niet mogen dromen van groenere speelplaatsen voor onze kinderen? Met plaats om stoom af te blazen, verstoppertje te spelen, zich te ontspannen of te babbelen, tussen de bomen en de hutten. In 2021 werden twintig scholen geselecteerd om een speelplaats te ontwerpen die de biodiversiteit meer kansen geeft en beter aangepast is aan de klimaatverandering.

Dromen van de ideale speelplaats

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn veel speelplaatsen grotendeels gebetonneerd en is er een gebrek aan natuurlijke ruimten. In de zomer is het er erg heet en bij zware regenval liggen er plassen of staan ze zelfs onder water. Met operatie Re-creatie steunt Leefmilieu Brussel in samenwerking met Perspective.brussels de scholen bij de aanleg van groene speelplaatsen, wat ook leren in de openlucht in natuurlijke ruimten bevordert.

Operatie re-creatie

Projectoproep

20 geselecteerde
scholen

Duur van het project

4 jaar

Budget

300.000 euro/speelplaats

De klimaatuitdagingen aanpakken

Het project heeft milieu-ambities (waterbeheer, klimaat, biodiversiteit, geluidshinder, enz.) en maakt kinderen bewust van de klimaatproblematiek. De bevindingen, behoeften en wensen van iedereen worden besproken tijdens participatieve workshops met leerlingen en volwassenen (schoolpersoneel en ouders).

De projecten dragen bij tot een terugkeer van de natuur en de biodiversiteit in de buurt.

Een collectief project ontwikkelen

Het project loopt over 4 jaar en in elke fase is er begeleiding voorzien, zowel voor de methodologische als voor de technische aspecten. Het is de bedoeling dat dit twintigtal scholen in de zomer van 2022 een voorlopig project ontwikkelt en het in 2023 concreet uitvoert.

De speelplaats herdacht, gids voor de verbetering van de speelplaatsen in het Brussels Gewest (.pdf) (ontwikkeld in samenwerking met Perspective.brussels), beschrijft inrichtingsprincipes en acties die nodig zijn om de speelplaats heruit te vinden, met name door meer plaats te geven aan de natuur.

Download de PDF