— Zero koolstof

Een duurzame aankoopcentrale voor de fietsen van de Brusselse instellingen

Leestijd: 2 minuten

Na de aankoopcentrales voor ecologische kantoorbenodigdheden en minder vervuilende voertuigen, heeft Leefmilieu Brussel dit jaar een nieuwe duurzame aankoopcentrale voor fietsen gelanceerd: een goede manier om de Brusselse overheid aan te moedigen om over te schakelen op actieve mobiliteit!

Centraliseren om de procedure te vereenvoudigen

Wanneer een administratie fietsen voor haar personeel wil kopen, is zij verplicht een overheidscontract af te sluiten met een leverancier. Dat is een normale, maar vrij lange en ingewikkelde procedure, die veel mensen kan ontmoedigen. Met deze aankoopcentrale voor fietsen stelt Leefmilieu Brussel de administraties in staat bestellingen te groeperen en dus tijd te besparen. Tegelijkertijd worden op die manier kwaliteitscriteria en betere prijzen gegarandeerd.

Een nauwkeurige lijst van begunstigden

Om de reële belangstelling en behoeften vast te stellen, heeft Leefmilieu Brussel een enquête gehouden bij de gewestelijke overheidsdiensten. Alle overheden die uitdrukkelijk belangstelling hebben getoond, kunnen gebruikmaken van de diensten van de centrale. De in het bestek veronderstelde hoeveelheden benaderen de werkelijke behoeften dus zo dicht mogelijk, om een gezonde concurrentie mogelijk te maken tussen de leveranciers.

Gevarieerde en vernieuwende modellen

Vouwfietsen, elektrische fietsen, mountainbikes, tweedehandsfietsen, bakfietsen met bak voor- of achteraan, enz. De verschillende soorten fietsen zijn aangepast aan uiteenlopende beroepen en behoeften, en zullen bovendien nieuwe gebruiksvormen bevorderen. Tot dusver zijn al drie percelen gegund voor vouwfietsen, elektrische vouwfietsen en compacte elektrische fietsen. Deze vloot van overheidsfietsen zal binnenkort op de Brusselse wegen te zien zijn en zal de overgang naar een meer duurzame mobiliteit verzekeren.

Leefmilieu Brussel wil het gebruik van de fiets voor dienstverplaatsingen bij gewestelijke overheidsdiensten aanmoedigen.