— Levenskwaliteit

Milieuovertredingen: omgaan met het toenemende aantal klachten

Leestijd: 2 minuten

Een lawaaierige installatie, zwarte rook bij een buur, werken die een natuurgebied vernielen: in geval van milieu-inbreuken kan klacht worden ingediend bij Leefmilieu Brussel. In de afgelopen jaren is het aantal klachten toegenomen. In 2021 zijn er maatregelen getroffen om sneller te reageren. We praten erover met Vincent Cauchie, hoofd van de afdeling Inspectie en Verontreinigde bodems bij Leefmilieu Brussel.

Interview

Het aantal milieuklachten kende de afgelopen jaren een sterke stijging (+70% sinds 2013). Hoe verklaart u dat?

We kunnen aannemen dat de toename van het aantal klachten verband houdt met demografische veranderingen en nieuwe verwachtingen op het gebied van levenskwaliteit. Bovendien zaten mensen tijdens de lockdown thuis en hadden meer last van de hinder. Uit de toename van het aantal verslagen blijkt ook dat de rol van Leefmilieu Brussel steeds meer wordt erkend.

De meeste klachten hebben nog steeds betrekking op lawaai en trillingen, maar de laatste jaren ontvangen we meer meldingen van voorvallen die schadelijk zijn voor de biodiversiteit, vernietiging van natuurgebieden, of problemen rond beschermde soorten (acht keer meer in 2021 dan in 2013).

In 2021 heeft Leefmilieu Brussel via haar website gecommuniceerd om mensen door te verwijzen naar de juiste diensten (bv. de gemeenten), aangezien wij vaak klachten ontvangen waarvoor wij niet bevoegd zijn (bv. over lichtvervuiling). Om de werklast te verlichten, hebben we ook een beroep gedaan op externe deskundigen: geluidsfacilitatoren, deskundigen op het gebied van geluidsisolatie of versterkt geluid, enz. En we blijven nieuwe praktijken ontwikkelen om de burgers sneller een antwoord te kunnen bieden.