— Levenskwaliteit

EasyPermit: een video vereenvoudigt de milieuvergunnings-aanvraag

Leestijd: 2 minuten

Na het easyPermit-formulier en de praktische onlinegids, is er nu een video die het pakket vervolledigt. Deze video houdt het midden tussen een promofilmpje en een handleiding, en legt de nadruk op essentiële informatie voor een succesvolle milieuvergunningsaanvraag. Vanessa Thomas, hoofd van de afdeling Vergunningen Water Veiligheid, geeft meer uitleg.

Interview

Waar dient een milieuvergunning voor?

Om het milieu en de gezondheid van de inwoners te beschermen, is voor veel installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een milieuvergunning vereist. Dit kan gaan van bijvoorbeeld een eenvoudige verwarmingsketel in een appartementsgebouw, tot een tankstation of een brouwerij. De milieuvergunning bepaalt de uitbatingsvoorwaarden, zoals het beperken van geluidsoverlast, een goed waterbeheer, het beperken van het energieverbruik, oog hebben voor de natuur, of het beschermen van de luchtkwaliteit. Maar de wetgeving is ingewikkeld, er moeten documenten worden bezorgd en er zijn veel bijzondere gevallen. Kortom: een vergunning aanvragen is vrij ingewikkeld en de dossiers waren vaak onvolledig ...

De afgelopen jaren hebben wij de easyPermit-tool ontwikkeld, die het invullen van een vergunningsaanvraag vereenvoudigt. Afhankelijk van de activiteitensector stelt de tool een selectie van potentiële geklasseerde installaties voor en specificeert hij de te verstrekken gegevens (documenten, attesten, specifieke gegevens die op de plannen moeten worden vermeld, enz.). De tool wordt aangevuld met een praktische gids. Maar we wilden een ander, directer communicatiemiddel aanbieden. De video geeft een eenvoudige inleiding tot de tool en focust op essentiële informatie voor het invullen van de aanvraag.

We verwijzen zowel naar een juridisch kader als naar technische elementen. Het is altijd moeilijk om de informatie goed samen te vatten. Ook de woordkeuze is van belang: in de officiële documenten worden nauwkeurige en vaak ingewikkelde juridische of technische termen gebruikt. In een video is het belangrijk om de dingen eenvoudig uit te leggen en tegelijkertijd de link te leggen met de officiële termen. Bovendien evolueert de easyPermit-tool voortdurend: er moest dus aandacht worden besteed aan de levensduur van de video, die niet te snel achterhaald mocht zijn.

EasyPermit

[Een smartphone verschijnt op het scherm met de tool EasyPermit]

[VOICE OVER, Nederlands]

Uw vergunningsaanvraag voorbereiden met de tool EasyPermit

U hebt een milieuvergunning nodig om uw activiteit op te starten ? Geen paniek !

De tool EasyPermit is er om u te helpen !

[Een garagehouder bereidt zich voor om een garage met werkplaats te openen.

De garagehouder zoekt in zijn webbrowser en gaat naar de website van Leefmilieu Brussel]

Selecteer om te beginnen uw activiteitensector in het menu of klik rechtstreeks op de lijst van de ingedeelde inrichtingen.

[De garagehouder selecteert zijn activiteitensector]

U beheert bijvoorbeeld een werkplaats voor het onderhoud en de herstelling van voertuigen.

Selecteer de ingedeelde inrichtingen die betrekking hebben op uw activiteit.

[De garagehouder kijkt naar de installaties van zijn garage]

Opgelet ! Selecteer de juiste benaming in functie van de drempel die door uw activiteit wordt behaald.

vermogen van uw machines, oppervlakte van de opslagruimte, hoeveelheden van de producten, enz…

Staat uw inrichting niet in de lijst ? Het is ook mogelijk om inrichtingen toe te voegen !

Exporteer vervolgens uw selectie. En kijk. U krijgt een tabel met een samenvatting van al uw ingedeelde inrichtingen.

[De garagehouder exporteert zijn selectie en krijgt dan een tabel met een samenvatting van al zijn inrichtingen]

Vul nu de kolom van het bereikte niveau in.

[De garagehouder vult de tabel in met zijn niveau, 30kW]

Sla de tabel nu op ! U moet deze bij uw vergunningsaanvraag voegen.

U moet ook nog andere documenten bij uw aanvraag voegen.

[De garagehouder kijkt naar andere documenten die hij kan toevoegen]

Ze zijn opgenomen in dit deel hier.

Ziezo ! U moet enkel nog het vergunningsaanvraagformulier invullen.

[De garagehouder vult het vergunningsaanvraagformulier in.]

Om te weten welk type vergunning u moet aanvragen, moet u de strengste klasse van uw inrichtingen kennen.

Alle formulieren bevinden zich op onze website.

[Bezoek de website leefmilieu.brussels; u kunt ons ook bellen 02 775 75 75]

Positieve feedback van de gebruikers!
Mensen die een milieuvergunning of een verlenging ervan aanvragen, worden voortaan geraadpleegd over de procedure en de kwaliteit van de uitwisselingen met de teams van Leefmilieu Brussel. En de eerste resultaten zijn zeer positief! Zo waren voor de nieuwe vergunningen alle respondenten tevreden of redelijk tevreden over de reactietijd van Leefmilieu Brussel en waardeerde 95% de kwaliteit van de communicatie en de informatie-uitwisseling tijdens de bezoeken ter plaatse. "Het is fijn om te zien dat we goed werk leveren en dat het gewaardeerd wordt. En het helpt ons om te verbeteren!", benadrukt Vanessa Thomas.