— Levenskwaliteit

Dierenwelzijn verbeteren: een gezamenlijke uitdaging

Leestijd: 2 minuten

Leefmilieu Brussel heeft als missie ons te helpen om goed samen te leven met zowel wilde dieren als huisdieren. In 2021 heeft het departement Dierenwelzijn zijn rol ten aanzien van burgers en partnerorganisaties versterkt. Waar kan ik in de stad met mijn hond zonder leiband wandelen? Wat moet ik doen als vossen mijn vuilniszakken openscheuren? Is het toegestaan rituele slachtingen uit te voeren in het kader van een religieus feest? Hoe bescherm ik de vogels in mijn tuin? Leefmilieu Brussel heeft als opdracht een antwoord te geven op alle vragen in verband met het samenleven van mens en dier.

Hét referentiepunt voor dierenwelzijn

In 2021 heeft het departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel nagedacht over zijn rol ten aanzien van zijn partners. Er is een tevredenheidspeiling uitgevoerd bij de dierenwelzijnsorganisaties. Conclusie: het is belangrijk dat Leefmilieu Brussel als referentiepunt voor dierenwelzijn fungeert en de bestaande initiatieven coördineert.

Deze coördinatie is gestart met de belangrijkste actoren in de sector, onder het acroniem AWI-BRU (Animal Welfare Initiatives Brussels). Een van de doelstellingen is een beter inzicht krijgen in de verwachtingen van de burgers en de organisaties ten aanzien van dieren in een stedelijke context, en bestaande initiatieven in kaart brengen en de impact ervan evalueren. Op basis van de resultaten zullen er voorstellen voor de toekomst worden geformuleerd.

Mens en dier

Tussen juni en oktober 2021 is er ook een enquête gehouden onder de titel "Samenleven met dieren in de stad" om na te gaan hoe de Brusselaars denken over de aanwezigheid van verschillende dieren in de stad. Ook leden van de politie en van het gemeentepersoneel konden hun mening geven. De resultaten zullen in 2022 worden geanalyseerd.

Wist u dit?
Verenigingen en gemeenten kunnen een subsidie aanvragen voor activiteiten of investeringen die het dierenwelzijn verbeteren.