— Natuur in de stad

Biodiversiteit: waar is ze in Brussel het meest ontwikkeld?

Leestijd: 2 minuten

De Biologische Evaluatiekaart (BEK) werd in 2021 geüpdatet en gepubliceerd. Elke Brusselse groene ruimte krijgt een score op basis van haar 'biologische waarde'.

Het departement Groene ruimten van Leefmilieu Brussel heeft deze interactieve kaart gemaakt om de natuurgebieden te identificeren die een belangrijke bijdrage leveren tot het behoud van biodiversiteit, en die dus bijzondere aandacht verdienen. Dit is een manier om de nood aan natuurbescherming te objectiveren, gebied per gebied.

De kaart toont de natuurgebieden die bijdragen tot de instandhouding van de biodiversiteit.

Vijf categorieën 'biologische waarde'

Elk gebied wordt gekenmerkt door een kleur en een letter, naargelang het biologische belang ervan. Dit hangt onder meer af van de vegetatie, de aanwezigheid van bepaalde biotopen, de omvang van het gebied, en de verbinding met andere gebieden die bevorderlijk zijn voor de biodiversiteit:

  1. Zeer hoge biologische waarde: grote natuurgebieden (Zoniënwoud, Kinsendaal-Kriekenput, vijvers van Neerpede of Woluwepark), waar de biodiversiteit het meest ontwikkeld is.
  1. Hoge biologische waarde: belangrijke natuurgebieden (Woluwepark, Ter Kamerenbos of braakliggende gronden zoals Schaarbeek-Vorming).
  1. Belangrijke biologische waarde: grote groene ruimten (Josafatpark, Jubelpark, begraafplaats van Brussel) of bepaalde woonwijken aan de rand van het Zoniënwoud.
  1. Beduidende biologische waarde: middelgrote groene ruimten (Hallepoort), grote gebieden met weinig groen (industriegebieden langs het Kanaal), de combinatie van kleine met elkaar verbonden groene ruimten (woonwijken), die bijdragen tot de ontwikkeling van de biodiversiteit in een stedelijke omgeving.
  1. Beperkte biologische waarde: besloten ruimten in dichtbevolkte stedelijke gebieden met tuinen, pleinen of kleine groene ruimten. Zij spelen een belangrijke rol voor dieren die hun nest maken in gebouwen (gierzwaluw of huismus).