— Natuur in de stad

Nieuw wandelpad in Ukkel

Leestijd: 2 minuten

Wandelt u graag midden in de natuur in Brussel? In 2021 heeft Leefmilieu Brussel een voetgangerspad aangelegd dat de Groene Wandeling verbindt met het Kauwbergplateau. Deze nieuwe verbinding komt zowel wandelaars als de biodiversiteit ten goede.

Leefmilieu Brussel beheert in Ukkel verschillende groene ruimten. Het betreft onder meer het Engelandplateau, een halfnatuurlijk gebied dat doorkruist wordt door de Groene Wandeling, en het Kauwbergplateau, dat bekendstaat om zijn landschap en biodiversiteit, en verbonden is met het Sauvagèrepark. Deze twee plateaus worden nu met elkaar verbonden via een pad dat alleen voor voetgangers toegankelijk is. Het begint bij het natuurreservaat Kinsendaal-Kriekenput en komt uit op de Dolezlaan.

Het groene netwerk wordt groter

Deze nieuwe doorgang vergroot de mogelijkheden om langs de begraafplaats van Ukkel te wandelen, tussen de verschillende groenzones, en de wegen te vermijden. Het pad is 24 uur per dag toegankelijk voor wandelaars. Deze nieuwe verbinding maakt deel uit van het groene netwerk, een project dat de Brusselse groene ruimten met elkaar wil verbinden om de biodiversiteit te ontwikkelen.

De natuur beschermen

Tussen februari en november 2021 werden er op initiatief van Leefmilieu Brussel verscheidene aanlegwerken uitgevoerd op het Engelandplateau:

  • aanleg van een aardeweg;
  • boombeheer (vellen van ongeveer 60 bomen om veiligheids- en ecologische redenen);
  • plaatsen van hekken om de begraafplaats en bepaalde schuilplaatsen van dieren te beschermen;
  • plaatsen van trappen en aanleg van een wed;
  • plaatsen van takkenwallen en aanplantingen om erosie te vermijden;
  • aanplanten van struiken en vaste planten om het terrein te verfraaien en de biodiversiteit te vergroten.

De werken op het Engelandplateau hebben ongeveer 200.000 euro gekost.