— Levenskwaliteit

Be Sustainable: duurzame wijken ontwerpen en erfgoed opwaarderen

Leestijd: 2 minuten

Het Be Sustainable-platform verzamelt de Brusselse transitieactoren. In oktober 2021 kwamen ze samen op een evenement en was er één grote vraag: hoe kunnen we onze steden renoveren om beter in te spelen op de ecologische en sociale uitdagingen van onze tijd?

Op 21 oktober 2021 organiseerden Leefmilieu Brussel en haar partners van Be Sustainable een grote conferentie met als titel "Veerkrachtige stadsontwikkeling: werken met wat er al is".
Het evenement vond plaats op de USquare-site in Elsene en werd bijgewoond door meer dan 200 professionals op het gebied van ruimtelijke ordening: overheidsdiensten, studiebureaus, private projectontwikkelaars, onderzoekers, verenigingen, enz.

Weer van onze stad gaan houden

Verscheidene sprekers voerden tijdens deze dag het woord. Een van hen was Philippe Madec, architect, stedenbouwkundige en medeauteur van het "Manifeste pour une Frugalité heureuse et créative dans le (a)ménagement des territoires urbains et ruraux". Hij moedigde de toehoorders aan om te antwoorden op een van de grote uitdagingen van het begin van de 21ste eeuw: "weer gaan houden van de wereld waarin we leven". Naast de technische renovatie van gebouwen was het een uitnodiging om de stad en de manier waarop we erin leven, te herbekijken vanuit een duurzaam perspectief.

De transitieactoren samenbrengen

Deze tweede conferentie, georganiseerd door Be Sustainable, was ook een gelegenheid om alle inspanningen rond stedelijke transitie te bundelen, met vier doelstellingen:

  • oude gewoontes sneller veranderen, navolging en uitwisseling van goede praktijken aanmoedigen;
  • sensibiliseren rond de thema's van de wijken in transitie, en de tools en diensten van de Facilitator Duurzame Wijken promoten;
  • het Be Sustainable-netwerk stimuleren en uitbreiden;
  • verslag uitbrengen over de resultaten van Be Sustainable sinds de lancering in 2019.

Editie #2 van #BeSustainable

[Brussel Leefmilieu en Be Sustainable presenteren Veerkrachtige stadsontwikkeling : werken met wat er al is]

[De video neemt plaats in de “See U” (tijdelijke programmatie Usquare in Elsene - 21/10/21]

[Glimlachende mensen in de file voor het event Be Sustainable ]

[Aankomst van een man met zijn fiets]

[Alain Maron, Brusselse Minister van Leefmilieu en Klimaattransitie, in het Frans]

“Ik ben zeer blij om hier vandaag te zijn. « Werken met wat er al is » is een zeer goed onderwerp voor deze tweede Be Sustainable-conferentie. Want wat is duurzaamer dan het valoriseren van het bestaande om dit veerkrachtiger te maken ?”

[Deelnemers worden verwelkomt]

[Hélène Rillaerts, Facilitator Duurzame Wijken, in het Frans]

“U kent Be Sustainable: het is een platform dat voornamelijk kennis verzamelt over instrumenten van monitoring, inspiratie en participatie. Dankzij al deze instrumenten, hebben we een beter begrip over duurzaamheid in buurtprojecten.”

[Mensen die discussiëren]

[Philippe Madec, Stedenbouwkundige architect, co-auteur van het manifest voor een gelukkige en creatieve zuinigheid , in het Frans]

“Het moeilijkste in het begin van deze 21e eeuw is de rehabilitatie van de bestaande wereld, niet enkel op een technische vlak, maar ook als een zoektocht naar vroeger, dat we opnieuw van deze wereld houden. Dit kan niet werken zonder de bewoners, dat zou geen zin hebben. We moeten alle partners rond de tafel brengen: de verkozenen, de burgers, en al de specialisten om het verhaal van de 21e eeuw in te beelden dat we samen gaan vertellen.“

[Architectenplan van het stad]

[Verschillende materie : hout, beton…]

“Wat we voorstellen is de « ruimtelijke inrichting» te vervangen door «ruimtelijke matiging » en te kijken met zorg en liefde naar de gebieden waar we ons bevinden, om op te letten en zorg te dragen.. De nodige afstand nemen voordat we ingrijpen, lijkt ons een essentiële houding vandaag.”

[Guillaume Jouin-Trémeur, Architect – Encore Heureux, in het Frans]

“Het idee is de algemene praktijk te ontleden en ruimte te geven aan het ontwerpen en de programmatie van de gebouwen. Niet telkens een programma toe te eigenen aan een gebouw, is ook een piste. Misschien moeten we stoppen de stad te zien als een som van monofunctionele gebouwen, waar we elkaar niet tegenkomen.“

[Hotel Pasteur - Rennes (FR)] gemoderniseerd oud gebouw met een houten facade]

“Wat ik Brussel toewens is dat we de fragmentatie vermijden, dat we de planning, de stad en de architectuur zien als iets dat open staat, flexibel en levendig is.”

[Verena Schönhart, Administratie van de Senaat voor Milieu, Transport en Klimaatbescherming - Berlijn]

[Tempelhofer Feld - Berlijn (DE)]

[Verena Schönhart in videoconferentie]

[Pieter Bannenberg, Architect – NL Architects, in het Nederlands]

“Mijn eerste reactie is eigenlijk dat ik ongelooflijk denk en voel dat iedereen heel graag iets goeds wil doen maar dat het zo ontzettend moeilijk is.”

[Boek “Less is more : how degrowth will save the world”, Jason Hickel]

“En dat we eigenlijk allemaal activisten zouden willen zijn maar we zijn alleen maar geëngageerd.”

[Gebouw in Kleiburg (NL)]

“En het blijft voor mij en iedereen een enorme zorg dat we blijkbaar in een soort situatie zitten waar we voelen dat er iets moet gebeuren maar dat we allemaal een beetje verlamd zijn.”

[Kristiaan Borret, Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het Nederlands]

“We leven in een tijd waar stedenbouw aan het shiften is dat is soms moeilijk het is wel spannend en in elk geval levensnoodzakelijk dus het moet gebeuren.“

[Kristiaan Borret, Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het Frans]

“We hebben hier vandaag voorbeelden van gezien zoals Besustainable maar ook andere steden die ons werk hier in Brussel inspireren.”

[Uitzicht op de Usquare, de gerehabiliteerde site van de Kazernes van Elsene met groene ruimten en street art op een gebouw en de kinograph, een coöperatieve bioscoop.]

“Ik denk voornamelijk aan tijdige bezettingen die ik echt graag zou doen evolueren als een soort voorbijgaand urbanisme: niet enkel tijdig een plaats bezetten, maar ook het programma erna definiëren, als een inclusief instrument in de ontwikkeling van de stad.”

[Vastmaken besustainable.brussels]

[Fotos van de deelnemers colloquium]

[Kurt Custers, Directeur Leefmilieu Brussel, in het Nederlands]

“Ja ik ben heel erg verheugd over het succes van dit colloquium. Meer dan 200 deelnemers, wat wil zeggen dat er een echte beweging is gecreëerd. Ik wil ook nog wel eens onze partners bedanken, want naast Leefmilieu Brussel wordt het platform Besustainable gedragen door de Maatschappij Stedenlijke Inrichting (MSI), de Bouwmeester, Urban, en Perspectives.”

[Het publiek applaudisseert in het auditorium ]

“Ik wil iedereen bedanken voor de geweldige inspiratie en momenten die we vandaag hebben gehad, en ik denk dat we nu echt klaar zijn voor de transitie van de stedenbouw in het Brussels Gewest.”

[Kristiaan Borret, Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het Frans]

“Ik denk dat we klaar zijn in Brussel, er zijn kiemen van verandering, we hoeven nu enkel sneller gaan.”

[Bedankt aan onze partners : Leefmilieu Brussel, bma.brussels bouwmeester - maitre architecte; sau brussels ; perspective.brussels ; urban.brussels - BUP, bruxelles urbanisme et patrimoine]

[be sustainable.brussels, Samen werk maken van de duurzame wijken. Bezoek onze website en schrijf u in op onze mailinglijst]

Anders kijken naar de manier waarop we in de stad leven, vanuit een duurzaam perspectief