— Levenskwaliteit

Remote Sensing: de uitstoot van voertuigen in het verkeer meten

Leestijd: 2 minuten

Hoe vervuilend zijn voertuigen in het verkeer? Hoeveel lawaai maken ze? Achter de theoretische normen van de fabrikanten gaan vaak grote verschillen schuil. Om dit te evalueren heeft Leefmilieu Brussel deelgenomen aan de meetcampagne Remote Sensing, waarvan de resultaten dit jaar werden gepubliceerd.

Een bijzondere meetcampagne

In samenwerking met de International Council for Clean Transportation (ICCT) heeft Leefmilieu Brussel gedurende 3 maanden de uitstoot gemeten van 130.588 voertuigen in het verkeer op acht locaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien werden gedurende drie dagen bijkomende metingen van het aantal uitlaatdeeltjes uitgevoerd op een steekproef van ongeveer 600 voertuigen, in samenwerking met het technisch controlecentrum Schouwingscentrum voor Auto's en GOCA Vlaanderen. Er werden ook geluidsmetingen verricht. De resultaten bevestigen duidelijk het belang van gewestelijke maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidshinder te verminderen.

Verontreiniging door voertuigen: waar of niet waar?

  1. De uitstootcijfers waren reeds bekend. NIET WAAR: de oude Europese procedure voor de homologatie van voertuigen onderschatte de werkelijke uitstoot sterk. De in het laboratorium gemeten wettelijke normen lagen 3 tot 5 maal lager dan de op het terrein gemeten uitstoot.

  2. Euro 4- en Euro 5-dieselvoertuigen zijn zeer vervuilend. WAAR: ze zijn naar verhouding verantwoordelijk voor een zeer groot deel van de gemeten uitstoot van fijnstof en NOx. Dit bevestigt het belang van een rijverbod in het Gewest, vanaf 2022 voor Euro 4 en vanaf 2025 voor Euro 5, in het kader van de Brusselse lage-emissiezone.

  3. Roetfilters zijn nutteloos. NIET WAAR: de 5% dieselvoertuigen in de meetcampagne die niet over een functionele roetfilter beschikten, waren verantwoordelijk voor meer dan 90% van de totale gemeten fijnstofuitstoot. Deze impact zou aanzienlijk moeten afnemen dankzij de controle op fijnstof die vanaf juli 2022 verplicht is bij de technische keuring.

Lawaai van voertuigen: 3 dingen die u niet wist (of toch wel)

Icone de panneau limitation de vitesse à 30km/h
Snelheid is de belangrijkste geluidsfactor boven 30 km/u, vandaar het belang van de zone 30 in het volledige Gewest om de geluidshinder te verminderen.
Icone de camion
Motorfietsen en vrachtwagens zijn het luidst: een motorfiets maakt evenveel lawaai als 2,5 auto's, een vrachtwagen evenveel als 5,5 auto's.
Icone d'un haut-parleur
Oudere voertuigen zijn luidruchtiger dan recente voertuigen.