— Levenskwaliteit

Luchtkwaliteit: beter meten om beter in te grijpen

Leestijd: 2 minuten

In 2021 werden in Brussel twee nieuwe meetstations voor luchtkwaliteit geïnstalleerd, in zones met veel verkeer. Leefmilieu Brussel besteedde ook aandacht aan de binnenlucht in scholen en herinnerde aan het belang van een goede ventilatie in klaslokalen.

Twee nieuwe meetstations voor luchtkwaliteit

Leefmilieu Brussel houdt doorlopend toezicht op de luchtkwaliteit in het Brussels Gewest. Het meten van de aanwezigheid van verontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden, fijnstof, ozon of zwaveldioxide, is in heel Europa verplicht.

In 2021 werd dit toezicht verbeterd door de installatie van twee nieuwe meetstations in zones met druk verkeer:

  • station Ganshoren, Keizer Karellaan (een belangrijke toegangsas in Brussel);
  • station Regent, Regentlaan, nabij het kruispunt met de Belliardlaan. Met deze installatie werd gevolg gegeven aan het arrest van 29 januari 2021 (zaak ClientEarth), dat het Brussels Gewest verplicht de luchtkwaliteit op de Kleine Ring te meten.

De kwaliteit van de binnenlucht in de scholen

De kwaliteit van de binnenlucht speelt ook een belangrijke rol voor onze gezondheid, gelet op het aantal uren dat we in gebouwen doorbrengen. De covid-19-epidemie heeft een goede verluchting nog noodzakelijker gemaakt.

In 2021 heeft Leefmilieu Brussel zich met zijn sensibiliseringsacties op de scholen gericht. Het heeft CO2-meters bezorgd aan alle scholen in het Brussels Gewest die dit hadden aangevraagd.