— Circulaire economie

Nieuwe afvalwetgeving

Leestijd: 2 minuten

In 2018 hebben het Europees Parlement en de Europese Raad vier richtlijnen aangenomen over de circulaire economie (het Europese Waste Package). In 2021 zijn deze richtlijnen omgezet in een Brusselse ordonnantie.

De nieuwe ordonnantie wijzigt de ordonnantie betreffende afvalstoffen uit 2012, met de volgende belangrijke veranderingen:

  • een nieuwe definitie van gemeentelijk afval;
  • vijfjarenplannen voor de recyclage en het voorbereiden voor hergebruik van gemeentelijk afval;
  • de verplichting om bioafval en gevaarlijk afval van huishoudens apart in te zamelen (vanaf eind 2023) - (bekijk hieromtrent de pagina over bioafval);
  • de verplichting om textiel apart in te zamelen (vanaf begin 2025);
  • vereisten om de producenten te responsabiliseren, met name wat betreft openbare netheid en het vergoeden van de schoonmaakkosten;
  • bepalingen inzake de criteria voor het einde van de afval- en bijproductstatus;
  • nieuwe maatregelen op het gebied van afvalpreventie en -hergebruik;
  • het verminderen van de impact van bepaalde kunststofproducten op het milieu;
  • verhoging van de belasting op afvalverbranding;
  • wetgeving rond afvalinzameling, met name van textiel en huishoudelijk afval, ten gunste van actoren uit de sociale economie.

Het publiek informeren

De Brudalex, het wetgevend kader voor de overgang naar een circulaire economie, zal worden aangepast om aan deze nieuwe verplichtingen te voldoen. De burgers en professionals zullen op de hoogte worden gebracht van de nieuwe maatregelen via communicatiecampagnes van Leefmilieu Brussel. Net Brussel zal op zijn beurt de burgers informeren over de nieuwe sorteerverplichtingen.