— Zero koolstof

Een ambitieuzer milieubeleid dat rekening houdt met indirecte effecten

Leestijd: 2 minuten

Milieubescherming is een van de missies van Leefmilieu Brussel en dit engagement geldt ook intern. Daarom levert de overheidsadministratie inspanningen om de ecologische voetafdruk van haar eigen beheer te verkleinen. Dit jaar werd de ambitie verder uitgebreid, om rekening te houden met de indirecte impact van sommige activiteiten op het milieu.

Er is meer dan alleen de directe impact

Leefmilieu Brussel past een milieubeheersysteem toe dat conform is aan de EMAS-wetgeving. In 2019 ontving haar hoofdzetel het label ECODYNAMISCHE ONDERNEMING met drie sterren. Daarnaast werd ook een dossier ingediend voor de site in Laken, die in 2021 een label met 2 sterren kreeg. Zo kan Leefmilieu Brussel haar milieuprestaties verbeteren en gevalideerde resultaten voorleggen.

Tot nu toe lag de focus vooral op de directe gevolgen van haar activiteiten, met name voor de hoofdzetel op de Thurn & Taxis-site. Dit jaar was de grootste innovatie het uitbreiden van de analyse tot missies met een indirecte impact op het milieu, m.a.w. die niet uitsluitend en rechtstreeks afhangen van de acties van Leefmilieu Brussel, maar wel een invloed hebben op het milieu. We denken dan bijvoorbeeld aan de voortrekkersrol van Leefmilieu Brussel om het Gewest koolstofneutraal te maken, de manier waarop de groene ruimten worden beheerd, of de maatregelen om het Brusselse ecologische netwerk te versterken.

De pandemie heeft de resultaten beïnvloed

De lockdowns en de veralgemening van telewerk als gevolg van de covid-19-pandemie hebben uiteraard een invloed gehad op sommige resultaten, zoals het water- en energieverbruik in de hoofdzetel of de verplaatsingsgewoonten van het personeel. Toch wil dat niet zeggen dat er geen mooie resultaten behaald zijn. Zo hebben we een strategie opgesteld voor Zero Koolstof en om alle activiteiten van Leefmilieu Brussel aan te passen aan de klimaatverandering tegen 2030!

Leefmilieu Brussel werkt voortdurend aan de preventie van verontreiniging en aan milieubescherming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de levenskwaliteit van zijn inwoners te beschermen.

Citaat uit de Milieumanagementverklaring 2022