— Natuur in de stad

De Kattenberg in een nieuw jasje!

Leestijd: 2 minuten

De Kattenberg is het oudste deel van het park van Laken. Hij was 35 jaar lang gesloten voor het publiek, maar werd na een renovatie in oktober 2021 opnieuw geopend.

De Kattenberg is een bosgebied dat om veiligheidsredenen lange tijd gesloten was voor het publiek. De erosie van de steile hellingen, het gebrek aan natuurlijk licht, de overbevolking van konijnen en de bodemverdichting waren de laatste jaren verergerd en hadden sommige van de oude bomen verzwakt.

Op basis van een grondige studie en een biologische analyse werd een renovatieplan opgesteld. Het omvatte onder meer:

  • het openstellen van de paden en het stimuleren van de ontwikkeling van de biodiversiteit, met name door middel van voorzieningen die wandelaars langs de herstelde paden leiden, zodat ze geen gevoelige bodems vertrappelen;
  • het verbeteren van de natuurlijke lichtinval en het stimuleren van het onderhout en de nieuwe aanplantingen door oude en gevaarlijke bomen te rooien;
  • het tegengaan van erosie op de hellingen door takkenwallen te plaatsen;
  • het vernieuwen van de rotsen en waterpartijen om het regenwater van de hellingen te bufferen.

De renovatie van de Kattenberg zorgt voor het herstel van zijn ecologische en landschappelijke waarde en maakt hem weer toegankelijk voor het publiek.

De Kattenberg in een nieuw jasje!

[TITEL: De Kattenberg]

[Burger wandelt in het park met een kinderwagen]

[TITEL: 4 hectare groen gerenoveerd]

[Grote groene ruimten]

[TITEL : Een verbinding met het park van Laken]

[Monument voor Leopold I in het park van Laken, met een groen grasveld]

[Mensen die door het park lopen]

[TITEL: Een bosrijke omgeving]

[Grote bomen, wandelpaden ]

[TITEL: Steile hellingen, een historisch overblijfsel van 'Klein Zwitserland']

[Twee mensen wandelen in het park ]

[Twee mensen die de trappen van het park beklimmen]

[TITEL: Paden voor wandelaars]

[Houten trap in het park]

[Vogels vliegen weg]

[TITEL: Een rijke biodiversiteit]

[Zicht op het Atomium vanuit het park]

[TITEL: Ontdek het Kattenbergpark!]

[Een vrouw speelt met haar hond op een groot stuk grasveld]

[Twee mensen wandelen in het park.]

[Logo Leefmilieu Brussel]

Een gebied met natuurlijke en culturele waarde

De Kattenberg is een beschermd landschap. De renovatie werd uitgevoerd in samenwerking met het departement cultureel erfgoed van urban.brussels en kostte 1.507.618 euro. De ruimte is nu toegankelijk voor iedereen en nodigt ons uit om de overblijfselen van ‘Klein Zwitserland’ te ontdekken, aangelegd door landschapsarchitect René Pechère ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in 1958.